Gemeenteraad

  • Gemeenteraad 4 maart 2020 agenda raadpleegbaar op 26 februari 2020
  • Gemeenteraad 1 april 2020 agenda raadpleegbaar op 25 maart 2020 - GAAT NIET DOOR
  • Gemeenteraad 6 mei 2020 agenda raadpleegbaar op 29 april 2020 - DIGITALE VERGADERING
  • Gemeenteraad 3 juni 2020 agenda raadpleegbaar op 27 mei 2020  - DIGITALE VERGADERING
  • Gemeenteraad 1 juli 2020 agenda raadpleegbaar op 24 juni 2020
  • Gemeenteraad 2 september 2020 agenda raadpleegbaar op 26 augustus 2020
  • Gemeenteraad 7 oktober 2020 agenda raadpleegbaar op 30 september 2020
  • Gemeenteraad 18 november 2020 agenda raadpleegbaar op 10 november 2020
  • Gemeenteraad 16 december 2020 agenda raadpleegbaar op 9 december 2020