Ereburgers

De titel "Ereburger van de Stad Menen" wordt verleend door de Gemeenteraad. 

De voorwaarden tot het toekennen van de titel van ereburger worden als volgt bepaald :

 • Het ereburgerschap van de Stad Menen kan toegekend worden aan een natuurlijk persoon, die als (gewezen) burger van de Stad Menen door een bijzondere verdienste aan de Stad Menen een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling heeft gegeven én die ook als persoon een grote faam en aanzien heeft verworven met een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling.
 • De bevoegdheid tot het voordragen aan de Gemeenteraad van kandidaten voor het ereburgerschap van de Stad Menen, behoort tot het College van Burgemeester en Schepenen.
 • De titel van "Ereburger van de Stad Menen" wordt steeds persoonlijk toegekend.
 • De titel heeft enkel een ceremoniële waarde waaruit de erkentelijkheid van de Stad Menen en haar bevolking blijkt ten aanzien van de verdiensten van de Ereburger.
Wie kreeg in Menen al de titel van ereburger?
 • Jenny Bradley-Serruys
 • Jozef Deleu
 • Willy Spillebeen
 • Willem Vermandere 
 • Frederik Van Lierde
 • Hein Vanhaezebrouck
 • Johan Tahon
 • Serge Berten
Willem Vermandere

Ereburgers krijgen panoramakader

In samenwerking met VTI Sint-Lucas krijgen al onze ereburgers een panoramakader met hun favoriete zicht in onze stad. 

Deze zomer werd het eerste panoramakader onthuld. Dat biedt het favoriete zicht van Willem Vermandere op de Leie en bevat ook de tekst van het lied dat voor eeuwig verbonden zal blijven aan Lauwe en de Leie.

Meer info over het panoramakader van Willem Vermandere

De bedoeling is dat er twee panoramakaders per jaar gerealiseerd worden. Zo krijgt ook Jozef Deleu dit najaar nog zijn panoramakader in Rekkem.