Meldingskaart

Via deze deze meldingskaart kun je problemen, klachten of voorstellen melden bij het bestuur. Deze meldingen komen toe in het Secretarie en worden doorgestuurd naar de betrokken diensten die instaan voor het oplossen van de klacht of het probleem.

Voorbeelden van meldingen:

  • kapot verkeerslicht of verkeersbord
  • sluikstort
  • ongedierte
  • lawaai of geurhinder
  • breuk in voetpad, omgewaaide boom
  • schade aan fietspad of gemeenteweg
  • graffiti

Anonieme meldingen worden niet behandeld!