Zwembad

TIJDELIJK GESLOTEN

De COVID-19-pandemie blijft ons doen en laten bepalen.
Hierdoor besliste het stadsbestuur om het zwembad tijdelijk te sluiten.
Dit voor de individuele bezoeker.
Concreet wil dit zeggen dat de spartelcursus, de watergewenning en de zwemlessen blijven doorgaan. Uiteraard met respect en toepassing van de geldende (hygiëne-) voorschriften.
We doen dit ook onder voorbehoud van opgelegde bijsturingen van de hogere overheid voor onderwijs, sportbeoefening, …