Zorgcafés

In samenwerking met het Lokaal Steunpunt Thuiszorg Zuid-West-Vlaanderen hebben de lokale dienstencentra Allegro en Dorpshuis in 2012 thuiszorg in de kijker opgericht.

Levenslang thuis wonen blijft de hoofdopdracht van de lokale dienstencentra en van de partners van het lokaal steunpunt thuiszorg. Op die manier kwamen tal van onderwerpen aan bod waarbij mensen die thuis wonen informatie kregen waar ze terecht konden met vragen rond zorg aan huis en welke dienstverlening er bestaat om het thuis zo goed mogelijk te hebben.

Na enkele jaren zijn de sessies thuiszorg in de kijker meer uitgebreid onder de naam “zorgcafé ’s”. hier kwam aanvankelijk enkel het onderwerp dementie aan bod maar door de jaren heen kwam de vraag, om meer ziektebeelden te bespreken.

Vanuit de zorgcafé ‘s zijn toen ook de familiegroepen dementie ontstaan waar men vooral onderwerpen bespreekt voor mantelzorgers en familieleden voor personen met (jong)dementie. 

De zorgcafés zijn er voor ieder die thuis ondersteuning nodig heeft in de zorg, voor een zieke echtgenoot, vader, moeder, kind, buur, vriend,…

De zorgcafés willen uitleg meegeven over een ziekte (dementie, CVA, kanker…) over wat die aandoening met iemand doet en hoe we er zelf of als mantelzorger mee om kunnen gaan.

De zorgcafés willen jullie helpen om antwoorden te vinden op de vragen die ontstaan wanner je thuis zorgt voor iemand een zorgbehoevende persoon.

De zorgcafés willen ook de plaats zijn waar ervaringen worden uitgewisseld vanuit ieders zorgsituatie.

U kan er lotgenoten ontmoeten in een ontspannen sfeer. In het zorgcafé ontmoet u mensen in een gelijkaardige situatie. Een zorgcafé start met een informatief gedeelte dat ingeleid wordt door een gastspreker en nadien is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en na te praten.

Het zorgcafé is een organisatie van verschillende partners, Huize Ter Walle, woonzorgcentrum Zilvervogel, woonzorgcentrum Groenhof, dagverzorgingscentrum Intermezzo, lokale dienstencentra Allegro, het Dorpshuis en het Applauws, woonzorgcentra Andante en Ceres, eerstelijnsgezondheidscentrum De Piramide vzw en Zorg Menen. 

Voor meer info i.v.m. de zorgcafés kunt u bij een van bovenstaande partners terecht.