Klachten- en meldingsprocedure Zorg Menen

Zorg Menen doet er alles aan om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Soms kan het toch gebeuren dat je als klant niet helemaal tevreden bent. 

Via volgende kanalen kun je dan een klacht of opmerking formuleren of ons een suggestie doen ter verbetering van onze dienstverlening: 

  • mondeling via een personeelslid 
  • per brief gericht aan het hoofd van Zorg Menen, Volkslaan 300, 8930 Menen  
  • via mail naar klachten-zorg@menen.be 
  • via het onderstaand formulier 

Wij gaan hiermee aan de slag om jou, schriftelijk en uiterlijk 14 kalenderdagen na de registratie van de klacht, een antwoord te bieden. 

Vóór je een klacht wenst in te dienen, kan het handig zijn om ons klachtenreglement via deze link even na te lezen. 

Daarnaast kan je steeds een vraag richten aan de Woonzorglijn. De Woonzorglijn geeft informatie en advies en behandelt klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen.  

Bewoners van deze voorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen bij de Woonzorglijn terecht met allerhande vragen en klachten over een woonzorgcentrum, een assistentiewoning, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum.  

Je kan de Woonzorglijn bereiken: