Missie en visie zorg Menen

Missie Zorg Menen

We willen toegankelijke, betaalbare, openbare zorg en dienstverlening  aanbieden. We doen dit bij voorkeur voor de inwoners van Menen.

Visie Zorg Menen

Klant centraal

De klant is diegene waar het om draait. Wij vinden het belangrijk dat klanten hun waardigheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden. We behandelen klanten als volwaardige, zelfstandige personen door respect te tonen voor wie ze zijn, hun gewoonten, spullen en privacy.

Samen

We werken met velen samen maar de klant staat steeds centraal. Alle partijen zijn betrokken bij het welzijn van onze klanten. We gaan op basis van wederzijds respect samen op pad.

Van individuele dienstverlening naar een groot huis

We zetten in op een gedifferentieerd zorgaanbod. We stellen steeds de minst ingrijpende zorgvorm voor: van aangepaste thuiszorg, tot dagbegeleiding, tot residentiële opvang.

We willen toegankelijk en laagdrempelig zijn, een ankerpunt voor wie bedreigd wordt door sociaal isolement. We bieden een rijk gevuld aanbod aan informatie, vorming, ontspanning en dienstverlening, afgestemd op de noden en behoeften van de klanten. Hierbij hebben we constant aandacht voor veranderingen en vernieuwing.

Buurt

Onze dienstverlening staat niet alleen. We betrekken de buurt en het sociaal netwerk waar dat kan.

Keuze

We willen met eerlijke en open communicatie transparant zijn naar de klant toe. Dit niet enkel wat zorg betreft, maar voor alle facetten van het leven. Dit moet de klant in staat stellen om zelf de keuze te maken wat er met hem/haar gebeurt, niet alleen bij positieve maar zeker ook bij negatieve of moeilijke momenten.

Eigen leven

Het leven van de klant start niet bij een (beginnende) zorgvraag. Geen enkele klant is dezelfde. Ze zijn stuk voor stuk uniek, elk met een eigen verhaal. Wonen, leven en zorg zijn niet standaard, maar moeten persoonlijk ingevuld worden.

Hulp wordt geboden daar waar nodig. Het is niet de bedoeling zomaar het leven van de klant over te nemen. Wij geloven erin dat de klant verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven.

Positief

We willen samen met onze klanten naar de toekomst kijken. We willen dit doen met een positieve bril. We zoeken uit wat de toekomst nog voor moois kan brengen. Dit hoeft daarom niet altijd groots te zijn. Een klein extraatje kan misschien de dagelijkse problemen even aan de kant zetten.

Ook van ons personeel verlangen we een positieve ingesteldheid in de werking. We willen dat uit elke situatie het positieve beleefd wordt en dat dingen die niet liepen zoals gewenst, meegenomen worden als verbeterpunt met ruimte voor feedback.

We vinden het dan ook belangrijk dat elke werknemer zich goed voelt op de werkvloer.