Lokale Dienstencentra

De lokale dienstencentra zijn een ontmoetingsplaats voor alle Menenaars waar gezorgd wordt voor recreatie, informatie en dienstverlening. De deuren staan open voor iedereen ongeacht de leeftijd, de achtergrond, de interesse en niet te vergeten de mogelijkheden en beperkingen.

De dienstencentra brengen ook diensten bij de mensen, die noodgedwongen thuis moeten blijven dit  i.s.m. interne en externe thuiszorgdiensten.

We willen zorgzame buurten uitbouwen.

Via buurtgerichte zorg willen we de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden. We willen de kwaliteit van het leven verhogen en de kosten van de hulp- en dienstverlening doen dalen.  We beogen een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn.

We willen het welzijn van alle buurtbewoners verhogen en versterken via sociale cohesie. Een buurt waar het aangenaam wonen is, waar er genoeg ontmoetingsplekken zijn, waar ook minder mobiele mensen zich kunnen bewegen, waar voldoende zorgvoorzieningen zijn, waar de hulpverlening dicht bij de burger staat, zorgt automatisch voor meer samenhang.

Buurtgerichte zorg is gericht op alle inwoners van de buurt, zet in op preventie en interventie en zorgt ervoor dat elke zorgvraag wordt beantwoord.

Een nieuwe manier van werken waarbij niet enkel professionele zorgverstrekkers en welzijnsorganisaties worden betrokken, maar ook de mensen met een ondersteuningsnood, de mantelzorgers, de buren, de lokale verenigingen, de school , de lokale handelaar,…

Bijzonder aandacht gaat naar de meest kwetsbare mensen. We proberen een sociaal netwerk rond deze mensen uit te bouwen. Zo krijgen zij kansen om langer thuis te blijven.

Vrijwilligerswerk en buurtparticipatie is de hoeksteen van de werking!

Kalender

Onze adressen