Dementievriendelijke gemeente

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren fors toenemen. 

Vanuit de lokale dienstencentra en de sociale dienst Zorg op Maat werd eind 2016 aangegeven dat één van de aandachtspunten voor de toekomst het nog meer versterken van de werking rond dementie zal zijn. Ook het beleidsteam 8930 ondersteunt in hun beleidsplan de verdere inzet op de uitwerking van een dementievriendelijke gemeente. 

Uit onderzoek blijkt dat er bij personen met dementie heel wat barrières zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Een dementievriendelijke gemeente kan inspelen op deze barrières.  

Een dementievriendelijke gemeente is een samenleving waarin mensen ontspannen met elkaar omgaan en waarin er volop plaats is voor mensen die ‘anders’ zijn. Een dementievriendelijke gemeente vertrekt vanuit de noden en de behoeften van zijn inwoners met dementie, hun familie en mantelzorgers. Er dient ingezet te worden op het omgaan met mensen met dementie en het bevorderen van hun levenskwaliteit alsook van zijn/haar omgeving. Kunnen blijven participeren aan de samenleving staat voorop! 

Vanuit onze expertise met de familiegroepen voor personen met dementie regio Menen en in samenwerking met het expertisecentrum wordt er samengewerkt met verschillende organisaties en het stadsbestuur om in te zetten op een dementievriendelijke leefomgeving . 

Mensen met dementie leven niet alleen. Als gemeenschap/gemeente dragen wij zorg voor hen! 

Voor meer info, contacteer ons: