Buurtgerichte zorg

Buurten vertonen een natuurlijke samenhang. Soms is een buurt maar een paar straten groot; soms is het een stadsdeel, een wijk, een deelgemeente. Buurtgerichte zorg past zich flexibel aan, op maat van de buurt. 

Buurtgerichte zorg is een toekomstmodel voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen om zo de hulp voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit model vertrekt vanuit een krachtenbundeling binnen een lokaal netwerk dat door neutrale gemandateerde buurtzorg-regisseurs wordt aangestuurd en ondersteund.  

Het eerste wat telt, is dat mensen zich thuis voelen in de buurt waar ze wonen. Een buurt waar mensen elkaar kennen, waar ze sociale contacten hebben, een beroep op elkaar kunnen doen en ergens terecht kunnen als het nodig is. De kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt met extra aandacht voor mensen met hulp- en zorgvragen is het belangrijkste uitgangspunt van buurtgerichte zorg.  

De doelstellingen van buurtgerichte zorg zijn: 

  • armoede bestrijden (verschillende soorten armoede: financieel, sociaal,…) 

  • vergrijzing bestrijden 

  • de weg wijzen  

  • voorkomen van uitsluiting 

  • gezondheid bevorderen en preventief werken  

  • weerbaarheid verhogen/ taboe doorbreken 

Vanuit Zorg Menen hebben we sinds 2017 acties ondernomen in drie specifieke wijken in Menen in het kader van ‘buurtgerichte zorg’: de wijk ‘de Barakken’, de ‘Nieuwe Tuinwijk’, ‘Wijk ‘t Paradijs’. In de diverse wijken zijn we gestart met een kwetsbaarheidsonderzoek (ondersteund door de provincie West-Vlaanderen) en het project ‘ouder worden in je buurt’. Dit doen wij om vanuit de gedetecteerde knelpunten en resultaten een duidelijk traject te kunnen uitstippelen specifiek voor de buurt/wijk in samenwerking met buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, thuiszorgdiensten, buurtoverschrijdende diensten,… 

We willen met buurtgerichte zorg extra aandacht geven aan kwetsbare mensen, ongeacht de herkomst of de leeftijd, zodat ook zij de hulp en de zorg krijgen die ze nodig hebben om een menswaardig leven te kunnen leiden.   

Voor meer info, contacteer ons: