Ondernemen

Naast het feit dat er momenteel werk gemaakt wordt van het aansnijden van nieuwe industriezones, krijgt ook de detailhandel heel wat aandacht. Detailhandel wordt steeds belangrijker als motor voor de economische en sociale vitaliteit van buurten, vanwege de stabiele werkgelegenheidsfunctie, het verschaffen van werkgelegenheid op buurtniveau voor specifieke doelgroepen en de sociale functie in buurten. Het beleid is er dan ook op gericht het bloeiende ondernemerschap in Menen te handhaven en starters met onder andere subsidies aan te moedigen.

Contacteer een ondernemingsloket in de buurt via deze link (klik hier).