Vergunning nachtwinkel of telecommunicatiebureau of tabakswinkel

De wet op de openingsuren van 10 maart 2006 geeft aan de steden en gemeenten de mogelijkheid om zowel uitbaters van nachtwinkels als private bureaus voor telecommunicatie aan een voorafgaande vergunning te onderwerpen. Om een wildgroei van dergelijke handelszaken te voorkomen werd de vestiging ervan in een reglement aan banden gelegd.

Sinds 2011 moet een voorafgaande vergunning door het College van Burgemeester en Schepenen worden toegekend. Die toekenning wordt gebaseerd op basis van objectieve criteria, zoals de ruimtelijke ligging van de vestigingseenheid, de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust,... Zo ondergaan alle aanvragen onder meer een brandveiligheidsonderzoek, een financieel en een stedenbouwkundig onderzoek. Er mogen ook geen nieuwe vestigingen meer bij komen in de hoofdstraten, binnen een straal van 100 meter rond een bestaande nachtwinkel, op minder dan 150 meter van een openbaar plein, in of naast gebouwen met een voortuin en in meergezinswoningen.

Voorwaarden

Alle voorwaarden worden in het gemeentelijk reglement verduidelijkt.