Plaatsen commerciële wegwijzers

De aanvraag tot het plaatsen van alle commerciële wegwijzers dient schriftelijk te gebeuren bij de Dienst Grondgebiedszaken. Voor het verlenen van toelatingen baseert het Schepencollege zich op het KB en het MB van 1 februari 1991 inzake signalisatie van de plaatsen en instellingen voor algemeen belang. 

Voorwaarden

Voor de Gewestwegen: N8 (Kortrijkstraat, Ieperstraat) , N362 (J&M. Sabbestraat, Wahisstraat), N366 (Moeskroenstraat),  N32 (expresweg vanaf Bruggestraat tot La Palma), N43 (Gentstraat), N338 (Ringlaan) en de N58 is de wegbeheerder, 

met name het Vlaams Gewest, bevoegd om vergunningen af te leveren.

Kosten

Jaarlijks is er per geplaatste wegwijzer een gemeentelijke belasting verschuldigd. Deze belasting bedraagt momenteel 25,00 euro.