Bedrijfsvervoerplan

Elke dag wordt gewerkt aan garanderen van een vlotte bereikbaarheid voor de werknemers, bezoekers en klanten van alle bedrijven in de stad. Vanuit het provinciebestuur West-Vlaanderen werd daarom actie genomen om bedrijven te ondersteunen door hen gratis dienstverlening aan te bieden van het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen.

Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) is een informatiepunt waar werkgevers, werknemers en werkzoekenden vrijblijvend terecht kunnen voor informatie, advies en concrete oplossingen voor hun vervoersproblemen. Concreet kan men bij het Provinciaal Mobiliteitspunt ondermeer terecht voor:

  • Informatie en advies over fiscale aspecten en wetgeving rond woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen
  • ondersteuning van bedrijven bij de organisatie van duurzame mobiliteitsinitiatieven (zoals de Testkaravaan)
  • gratis opmaak van een mobiliteitsanalyse van een bedrijf (mobiscan) waarbij de bereikbaarheid en de mobiliteitsstromen van het personeel in kaart gebracht worden
  • begeleiding bij de opmaak van subsidiedossiers voor het Pendelfonds

Op basis van deze analyse wordt een voorstellijst opgemaakt met mogelijke actiemaatregelen om de mobiliteit efficiënter te organiseren.

Meer info in hier te verkrijgen