Hoe tegelwippen?

Je kunt onderstaande stappen zelfstandig uitvoeren. Wie wil dat onze vrijwilligers dat in je plaats doen, hoeft alleen stap 2 te zetten. Het inschrijvingsformulier is voor iedereen noodzakelijk.

 

Stap 1: laat je inspireren door onze mogelijke plantencombinaties

Stap 2: meet je voetpad

Breedte

Het voetpad moet breed genoeg zijn om voor iedereen toegankelijk te blijven, ook voor bijvoorbeeld buggy’s en rolwagens. De doorgang van 1 meter (exclusief boordsteen) moet gewaarborgd blijven. De breedte van de geveltuin is volgens het reglement maximaal 30 cm (met inbegrip van een eventuele boordsteen). Het reglement laat afwijkingen toe. Een tuin die breder is dan 30 cm is mogelijk na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. Een afwijking kan je met één klik maken in het inschrijvingsformulier.

Hoogte

De toegankelijkheid van het voetpad moet gegarandeerd worden tot op minstens 2,6 meter hoogte.

Lengte

Je kiest zelf hoe lang je geveltuin is, maar de tegel- of geveltuin dient op minimaal op 30 cm te blijven van de naburige eigendom(men). Er kan hiervan worden afgeweken indien de aanvrager een schriftelijk akkoord met zijn/haar buur/buren kan voorleggen.

Opmerking:

  1. huurders moeten het akkoord krijgen van de eigenaar of de eigenaar akkoord van de huurder
  2. ook gevels die niet aan het trottoir, maar aan een voortuin grenzen, komen in aanmerking voor onze actie met vrijwilligers op Tegelwipday. Als de plek ontoegankelijk is voor derden, is meten niet nodig.Stap 3: meld aan de stad

Wie een gevel- of tegeltuin aanlegt, moet dat melden via milieu@menen.be. Tijdens het VK Tegelwippen echter is het melden uitzonderlijk niet nodig voor wie het inschrijvingsformulier gebruikt.

Stap 4: klimplant/plant kiezen

Kies je klimplant volgens je voorkeur qua bloeikleur en -tijdstip, groeisnelheid en hechting aan de muur (zelfhechtend of met klimhulp). Zelfhechtende klimplanten zijn niet aangewezen op muren met kieren. Planten met een klimhulp kunnen wel op zulke muren. Ook waakzaam zijn in de buurt van regenpijpen. Zorg ervoor dat je plant niet tussen muur en regenpijp kan groeien.

Stap 5: voorzie een klimhulp voor klimplanten

Vraagt je plant een klimhulp? Boor gaatjes en bevestig je klimhulp met pluggen en schroeven aan de muur. De klimhulp krijgt heel wat gewicht te dragen. Zorg er dus voor dat hij goed vastzit. Laat minstens 5 cm ruimte tussen de klimhulp en de muur. Breng de klimhulp ook laag genoeg aan, zodat je de plant straks kunt aanbinden..

Stap 6: breek stenen uit

Neem de tegels van het trottoir weg. Probeer slechts maximaal 1 tegel te breken. Graaf ook alle funderingsresten uit. Graaf 60 cm diep. De onderste 30cm maak je los. De bovenste 30cm vervang je door verse aarde en compost.

Doe dit alles voorzichtig zodat je zeker geen kabels of leidingen raakt. Telecomaansluitingen bijvoorbeeld bevinden zich soms verrassend hoog. Plaats een boordsteen door bijvoorbeeld een weggenomen tegel rechtop te zetten aan de buitenrand. Vul de plantzone weer op met teelaarde, eventueel gemengd met wat compost.

Het stedelijk reglement schrijft voor dat iedereen de uitgebroken tegels bewaart. Je mag ze als boordsteen gebruiken.

Stap 7: potgrond in het plantgat

Stap 8: planten

Doordrenk de potkluit in een emmer water. Verwijder de pot en trek enkele wortels uit de potkluit voor het planten. Zo kan de plant zich beter verankeren in de grond.

Voor een leuke gevelborder verdeel je de planten over de lengte van de border alvorens ze te planten.

Plant een klimplant dicht genoeg tegen de gevel. Hou rekening met de plaats van de klimhulp, ramen, dakgoten, kabels en leidingen. Hou klimplanten die steeds dikkere takken krijgen of wurgende eigenschappen hebben verwijderd van regenpijpen of leidingen.

Stap 9: water geven en genieten

Geef voldoende water in de eerste maanden na het planten om de planten de tijd te geven om goed in te wortelen; daarna kan het minder frequent of soms zonder bijkomende watergift.

Wist je dat… de werkgroep tegelwippen, in samenwerking met bereidwillige vrijwilligers uw tegeltuin in het voetpad kan aanleggen. Water geven en sporadische onderhoud is dan weer uw opdracht.