PFAS in Vlaanderen

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. Het gaat om meer dan 800 locaties in heel Vlaanderen waar verder onderzoek nodig is. Op de webpagina www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente vind je een interactieve kaart met al deze sites.

Zones?

In de rode zones zijn specifieke maatregelen van kracht op basis van een verkennend bodemonderzoek/eerste meetresultaten. Aan alle inwoners wordt gevraagd om de no regret-maatregelen toe te passen. Deze maatregelen zijn specifiek opgesteld voor deze locatie. Heb je hierover vragen? Dan kan je bij de milieudienst van stad Menen terecht via milieu@menen.be of op het telefoonnummer 056/529.371.

 

Op de kaart zie je ook donkergele cirkels. Dit zijn zones waar nog onderzoek loopt of waar het onderzoek nog opgestart zal worden. Het zal immers vele maanden duren om op alle risicosites een verkennend bodemonderzoek uit te voeren en deze onderzoeken te beoordelen. Daarom gelden er tijdelijke maatregelen, zodat de betrokken burgers hun gezondheid kunnen beschermen in afwachting van verder onderzoek. Deze tijdelijke no regret-maatregelen gelden in alle donkergele zones de interactieve kaart.

Tijdelijke no regret-maatregelen nabij risicosites

In een zone van 100 meter rond de sites gelden volgende no regret-maatregelen:

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, ouderen of personen met verminderde immuniteit, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Was fruit en de groenten altijd goed voor je het consumeert.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van je eigen kippen.

Grondwater

 • Drink geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond en afval

 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de site in kwestie.
 • Het verharde terrein op de site zelf moet wekelijks met water schoongemaakt worden.
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd zo veel als mogelijk de verstuiving van braakliggende grond.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in je tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.
 • Binnen de perimeter horen eieren van eigen kippen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het gft-afval.
 • Buiten de perimeter kan je eieren en afval van groenten en fruit meegeven met het gft-afval.

Hygiëne

Pas een goede hygiëne toe:

 • was je handen, zeker voor de maaltijd
 • maak je huis binnen en buiten schoon met water.

Heb je vragen over deze algemene maatregelen? Neem dan contact op met pfas@vlaanderen.be.


PFAS verontreiniging site Triloystraat

Op verschillende meetpunten op deze site werden verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater (niet in de bodem).

Daardoor is er voor omwonenden een risico op blootstelling. De no-regret-maatregelen en gedetailleerde informatie over deze site, is terug te vinden op de website van pfas vlaanderen


PFAS verontreiniging LAR Blok E2 Menen

Uit het verkennend bodemonderzoek op deze site blijkt dat er een duidelijke aanwijzing voor bodemverontreiniging met PFAS aanwezig is. 

Daardoor is er voor omwonenden een risico op blootstelling. De no-regret-maatregelen en gedetailleerde informatie over deze site, is terug te vinden op de website van pfas vlaanderen