Rattenbestrijding op het openbaar domein

Wil je melding maken van ratten op openbaar domein, dan kan je contact opnemen met de dienst Grondgebiedszaken.

Wij verwittigen onze rattenverdelger die de situatie ter plaatse zal nazien en de nodige verdelging zal uitvoeren.

Extra informatie
Wie moet ratten bestrijden?

Wetgeving van 2 april 1971 en latere uitvoeringsbesluiten stellen dat de eigenaar, de huurder, de gebruiker of publiek- of privaatrechterlijke personen verplicht zijn om op hun terrein te zorgen voor de bestrijding van ongedierte. Concreet betekent dit dat de gemeente, de provincie en het gewest enkel de verantwoordelijkheid voor de rattenbestrijding op zich moet nemen voor openbare waterlopen en weggrachten en hun private terreinen waar deze openbare besturen belast zijn met het beheer. De rattenbestrijding voor private grachten en alle andere private eigendommen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de particulieren.

Hoe kan je bruine ratten bestrijden?

De mechanische bestrijding kan gebeuren met vallen, klemmen, inloopkooitje, … tip: gebruik aantrekkelijke lokazen zoals maïskolven, haringkoppen,… 

De chemische bestrijding gebeurt met giflokazen in de vorm van gedrenkte granen, maar ook in de vorm van waxblokken die beter geschikt zijn op vochtige plaatsen. 

De giflokazen zijn verkrijgbaar in de handel (o.a. in tuincentra, …). Voor gewone ratten zijn er kleine hoeveelheden rattengif gratis te krijgen in de het stadhuis van Menen en de gemeentehuizen van Lauwe en Rekkem. 

Het giflokaas leg je best op een afgeschermde plaats: bv. in een buis of speciaal ontworpen doos. Dit eerst en vooral voor de veiligheid naar kinderen toe maar ook om opname door andere dieren te vermijden. Bij hoge populatie van ratten moet je voldoende gif uitleggen op verschillende plaatsen. Blijf gif leggen tot het niet meer wordt opgenomen. De nodige veiligheidsmaatregelen tegen vergiftiging moet je in acht nemen.

 

Enkele preventieve tips:
  • laat geen etensresten rondslingeren en berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers;
  • voeder jouw dieren bij voorkeur 's morgens, zodat er ‘s nachts geen voedsel meer aanwezig is in de voederbakken;
  • berg vuilniszakken op in afgesloten containers en vermijd het overvloedig voederen van vogels en wild;
  • verwijder achtergebleven gewassen of vruchten op de landerijen of ploeg ze tijdig in, maar laat ze zeker niet gedurende de volledige winterperiode liggen;
  • compostvaten in de achtertuinen trekken ook ratten aan: deponeer het organisch afval erin en niet naast het compostvat en zet het vat bij voorkeur op een harde ondergrond;
  • ook in volières kan men best zorgen voor een harde bodem of een gaasdraad in de bodem inwerken, zodat de voedselvoorraden voor ratten moeilijker toegankelijk worden;
  • scherm verluchtingskokers en -raampjes, afvoerpijpen en rioolputten best af met een draad of een rooster; ook ramen en deuren van plaatsen waar voedsel aanwezig is worden best telkens dicht gedaan.