Gezond samenleven, gezond samenwerken

Gezond Samenleven, Gezond Samenwerken is een initiatief (= participatietraject) voor en door burgers, bedrijven en overheden (Vlaamse overheid en de stad Menen) dat focust op milieu en gezondheid. Aanleiding zijn de problematiek en de vele studies en onderzoeken rond die thema’s in de regio Menen. Een kernteam coördineert de uitvoering van het Actieplan Regio Menen.

Gezond Samenleven, Gezond Samenwerken wil nu vanuit die samenwerking de bevolking informeren over (communicatie) en betrekken bij (participatie) het verder uitstippelen van het beleid rond milieu en gezondheid.