Onderhoud

Jij wordt eigenaar van de tuin en verantwoordelijk voor het onderhoud van je tuin. Smaken kunnen en mogen verschillen, maar verwaarloosde tuinen willen we niet. We hopen dat elke tuin een uitnodiging is aan andere inwoners om eveneens een tuin aan te leggen.

 

Advies na aanplanting van een tegel- of geveltuin

  • In het eerste groeijaar is het normaal gezien niet nodig om de planten te snoeien.
  • Als je klimplanten de klimhulp niet vinden, help ze dan een beetje door enkele takken aan de klimhulp vaste te maken met een losse lus.
  • Je kunt je tegeltuintje nog leuker maken door enkele bloembollen (vroegbloeiende) te planten.
  • Na het planten, is het nodig om water te geven. Ook in de wintermaanden geef je best water aan de verse aanplantingen. Dit jaar is de grondwaterstand echter op veel plaatsen uitzonderlijk hoog. Overdrijf dan ook niet. Eens de plant goed ingeworteld is, hoef je geen water meer te geven, tenzij je merkt dat ze slap gaat hangen. Als je water geeft,  geef er dan ook voldoende, zodat niet alleen de bovenlaag vochtig is, maar ook dieper bij de wortels van de planten. Maak er echter ook geen modderpoel van.
  • In het voorjaar is het aan te raden om wat organische mest toe te dienen. Vraag in je tuincentrum welke meststoffen je best toedient en hou je aan de geadviseerde dosis.
  • Van vaste planten die in de winter bovengronds afsterven, knip je best de afgestorven delen weg in het voorjaar. De meeste houtachtige struikjes, mag je in het vroege voorjaar of laat in de winter bij vorstvrij weer flink insnoeien of een vormsnoei geven. Klimplanten snoei je in als de groei te geweldig of buitensporig wordt.
  • Als er wat onkruidgroei is, wees er dan tijdig bij en pluk het weg. Een klein onkruidplantje is verwaarloosbaar in de groenafvalbak en heeft ook nog niet uitgezaaid. Om onkruidgroei grotendeels te voorkomen, kun je ook nog wat olifantengras, bark of mulch bijstrooien als deklaag. Geef dan ook wat extra organische mest, want de afdeklaag neemt stikstof weg om te verteren. Eens dat de planten wat groter gegroeid zijn en de bodem bedekt is, zullen ze in staat zijn om onkruidgroei tegen te gaan.
  • Geniet vooral van uw tegel- of geveltuin, let op de verkoeling die hij brengt in warme dagen, merk het vogeltje op dat regelmatig op bezoek komt of zelfs zijn nestje bouwt in je klimplant, geniet van de bijen en de vlinders, die hun voedsel vinden in de soms heel lekker geurende bloemen en inspireer buren, vrienden en kennissen om uw voorbeeld te volgen.