Landbouw

Slachting

Huisslachtingen dienen twee dagen vooraf aangevraagd te worden. Voorleggen identiteitskaart van de aanvrager.
Slachtingen aan keuring onderworpen (paarden, pony's, koeien, stieren, vaarzen): 2 dagen vooraf aanvragen.
Voor te leggen stukken: 

 • Schetskaart van het dier
 • Identiteitskaart van de aanvrager
 • B.T.W.-nummer
 • Slachthuis waar slachting gebeurt.
Schattingscommissie

Omschrijving

De schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade bij land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden, zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, buitengewone schade hebben aan hun teelten.

Samenstelling Schattingscommissie:

 • Belastingcontroleur van FOD Financiën
 • Deskundige van de Vlaamse Overheid – Agentschap voor Landbouw en Visserij
 • Burgemeester of schepen van Landbouw
 • Twee plaatselijke landbouwers-experten

Hoe wordt de schade vastgesteld?

Normaal gezien zijn er 2 vaststelling nodig om de schade vast te stellen:

Een 1e vaststelling:

 • gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade
 • er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt
 • er wordt in het proces-verbaal van vaststelling opgenomen wanneer de schade werd veroorzaakt
 • indien mogelijk wordt reeds vastgesteld hoeveel schade er werd veroorzaakt

Een 2e vaststelling:

 • gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten
 • er wordt een proces-verbaal van 2e vaststelling opgemaakt
 • er wordt in dit proces-verbaal een definitief schadepercentage opgenomen

Voorwaarden

De landbouwgronden zijn gelegen op grondgebied Menen. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Aanvraagprocedure

Je kan je schriftelijke aanvraag indienen via dit formulier (nieuw formulier in bijlage van mail want oude link werkt niet meer)

Verder verloop

 • de aanvrager krijgt bericht wanneer de schattingscommissie langskomt
 • in aanwezigheid van de landbouwer wordt door de commissie een proces-verbaal opgemaakt
 • een kopie van het proces-verbaal wordt achteraf naar de landbouwer opgestuurd

Klik hier voor een toelichting over de commissie tot vaststelling schade aan teelten.

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden.