Wekelijkse rustdag

Alle handelaars, ambachtslieden alsook ondernemingen die een activiteit uitoefenen in de directe verkoop van producten (of desgevallend de levering van diensten) en die een rechtstreeks contact met de cliënteel vereisen, zijn onderworpen aan de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt (behalve afwijkingen).

Wetgeving of reglement

Meer info

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Tel.: 02 277 85 90
Fax: 02 277 98 86
E-mail: info.intelber@economie.fgov.be

Stap 1:

 

Zie ook