Premie voor binneninrichting van winkels

Voorwaarden

Welke werken komen in aanmerking?

  • werken aan de binneninrichting of etalage;
  • hiermee gepaard gaande toegankelijkheidswerken voor rolstoelgebruikers

Het handelspand

Het handelspand is gelegen in Menen. Premie wordt toegekend voor binneninrichting van een winkel. Kosten bedragen minimum € 12 400 (btw excl.)

De aanvrager

De aanvrager is een natuurlijk of privaatrechterlijk persoon (eigenaar of huurder) die een nieuwe handelszaak start of een bestaande zaak herinricht.

Kosten

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 10% van de kostprijs van de werken, met een maximum van € 2 500.

Het premiebedrag wordt verhoogd met 20% indien na de werken de winkel toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

De premie kan voor hetzelfde handelspand slechts eenmaal aangevraagd worden binnen een ononderbroken periode van 10 jaar.

Uitsluiting van premie voor die handelspanden die tijdens de sluitingsuren afgesloten worden met een rolluik waardoor de winkelinrichting niet meer zichtbaar wordt vanuit het openbaar domein.

De uitbetaling van de gevelrenovatiepremie gebeurt na het voorleggen van de originele facturen van de uitgevoerde werken niet ouder dan 2 jaar vanaf aanvraagdatum (conform de BTW-voorschriften), facturen staan op naam en adres van de aanvrager, foto’s van de oude en de nieuwe toestand.