Digitaal aanvraagformulier gemeentelijke premie binneninrichting van winkels

Een premie-aanvraag is enkel geldig wanneer u voor aanvang van de werkzaamheden de aanvraag indient en u voldoet aan de voorwaarden zoals vastgesteld in het premiereglement

Er zijn momenteel problemen om het formulier in te vullen wanneer je gebruik maakt van Internet Explorer of Safari als browser. Het is aangewezen om Firefox of Google Chrome te gebruiken om het formulier in te vullen.

Identiteit
Adres handelspand
Financiële informatie
Foto's
Maximaal 8 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Offertes
Maximaal 8 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

De aanvrager verklaart,

Kennis te hebben genomen van de voorwaarden zoals vastgelegd in het gemeentelijke premiereglement voor het bekomen van een premie voor binneninrichting van winkels;
Bij onduidelijkheid zal hij/zij toegang verlenen tot de woning om de nodige vaststellingen te kunnen doen;
In eer en geweten dat de bovenstaande gegevens correct en volledig zijn;
Ondergetekende,