Verhuizen

Verhuizen is vaak een hele rompslomp. Bovendien komt er nog heel wat administratie bij kijken. Om je hierbij te helpen, vind je hieronder bij de dienstverlening een samenvatting van wat je op administratief vlak moet doen wanneer je van woning verandert.

De Post biedt je de mogelijkheid om tegen vergoeding een tijdlang je briefwisseling te laten nasturen naar het nieuwe adres. Bij de Post kan je ook aan het posttarief van een briefkaart, voorgedrukte kaarten van adresverandering kopen. Die vul je dan zelf in met het oud en nieuw adres en die verstuur je dan naar wie je wil. 

Aangifte van adreswijziging

Je doet gewoon bij het stadsbestuur aangifte van het nieuw adres en je geeft de namen op van de andere personen die mee verhuizen. Deze aangifte (mondelijk of schriftelijk) moet binnen de 8 dagen na het verhuizen gebeuren. Je kan ook via het digitaal loket je adreswijziging doorgeven.

Waar je aangifte doet, hangt af van waar je vandaan komt of naartoe verhuist:

 • Je verhuist van een andere gemeente naar Menen:
  je dient de adreswijziging aan te geven aan de dienst Burgerzaken te Menen 
 • Je verhuist van of naar een deelgemeente van Menen, of van de ene deelgemeente naar de andere (bijvoorbeeld van Menen naar Lauwe, of van Lauwe naar Rekkem):
  wend je tot de dienst Burgerzaken van de deelgemeente waar je gaat wonen (Lauwe, Rekkem)
 • Je verhuist van Menen naar een andere gemeente:
  je dient dit aan te geven bij de bevoegde dienst van de gemeente waar je gaat wonen
 • Je verhuist van Menen naar het buitenland:
  dit moet je aangeven bij de dienst Burgerzaken te Menen. Je krijgt er alle nodige bewijsstukken om bij de Belgische consulaten in het land waar je heen trekt de "roze" Belgische identiteitskaart te verkrijgen, die vijf jaar geldig is. Wellicht zal je nog andere formaliteiten moeten vervullen. Voor alle informatie kan je terecht op het Belgisch Consulaat in het land van bestemming of het consulaat van dat land in België.

Eenmaal je dat gedaan hebt, komt de wijkagent ter plaatse vaststellen dat je inderdaad woont op het nieuwe adres. Daarna bied je je binnen de week bij de dienst Burgerzaken. Vergeet zeker volgende documenten niet:

 • Identiteitskaarten van alle gezinsleden;
 • Eventueel trouwboekje;
 • Inschrijvingskaart(en) van de wagen(s)

Wie over een elektronische identiteitskaart (e-ID) beschikt brengt de codes mee.

Wie moet je nog verwittigen?
 • telefoonmaatschappij
 • vakbond
 • werkgever
 • de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen indien je werkloos bent en niet aangesloten bij een vakbond
 • bank- en/of kredietinstellingen
 • verzekeringsmaatschappijen
 • de abonnementsdiensten van de krant(en) en tijdschrift(en) waarop je geabonneerd bent
 • ziekenfonds
 • het postkantoor van jevorige verblijfplaats
 • de kas voor kinderbijslag of wezenvergoeding
 • je Belgisch pensioen zal automatisch gewijzigd worden via het rijksregister
 • indien je een buitenlands pensioen geniet, dien je zelf deze pensioenkas te verwittigen
 • de VDAB
 • de instelling die een vergoeding van arbeidsongeval uitbetaalt
 • de instelling(en) waarvan je een rente ontvangt
 • de verenigingen waar je lid van bent
 • onderwijsinstelling(en) van je kind(eren)
 • voor zelfstandigen: handelsregister, BTW, belastingen, boekhouder, e.d.m.

Voor wat gas, elektriciteit en water betreft: vraag aan de betrokken maatschappijen dat ze de meterstand komen opnemen. Neem desnoods zelf de meterstand op.

In bovenstaand lijstje ontbreken misschien nog diensten of instellingen die voor jou op dit ogenblik belangrijk zijn (bvb. notaris of advocaat). Daarom maak je best voor jezelf nog een lijstje van wie je zeker op de hoogte moet brengen van je adreswijziging.