Aangifte van adreswijziging

Via dit formulier kan je een verhuis melden bij de dienst Burgerzaken van de stad Menen.

Aanvrager
Bereikbaarheid
Geef hieronder het tijdstip op dat je op het toekomstige adres bereikbaar bent voor de wijkagent.
Huidig adres
Toekomstig adres