Plaatsen van een terras

Wens je een terras te plaatsen ter hoogte van, of in de nabijheid van jouw horecazaak? Dat kan, maar dan moet je wel rekening houden met de voorwaarden omtrent het gebruik van het openbaar domein en de specifieke regelgeving rond het plaatsen van een terras.

Welke vergunning die je nodig hebt hangt af van het type terras en de periode van de plaatsing van een terras. 

Hier vind je alle info over de verschillende types terras en een beslissingsboom terug

Procedure

Je vraagt een terrasvergunning aan via het aanvraagformulier. Let hierbij goed op dat je het juiste ‘type terras’ selecteert. Lees bij het invullen van de aanvraag zeker de extra informatie bij elk in te vullen veld. Zo ben je er zeker van dat je niets over het hoofd ziet!

Wij lijsten hier al even op over welke informatie/documenten je best beschikt bij het invullen van jouw aanvraag:

 • Inplantingsplan van de bestaande toestand waar je het terras wenst te plaatsen:
  • Met vermelding van alle afmetingen (afmeting van terras, breedte van het voetpad, breedte van de straat, …
  • Met intekening van obstakels (bomen, verlichtingspalen,…) in de directe omgeving van het terras.
 • Beeldmateriaal van het type meubilair;
 • Beeldmateriaal van het type parasol;
 • Beeldmateriaal van het type afsluiting;
 • In het geval je de eigen gevelbreedte wenst te overschrijden, een schriftelijke bevestiging van eigenaar/huurder van het nabijgelegen pand.

Hier vind je extra hulp bij het invullen van het aanvraagformulier terrassen

Aflevering van de terrasvergunning

Je bekomt, na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen jouw vergunning via e-mail. Deze vergunning kan tevens geraadpleegd worden via het EagleBe-portaal.

Voorwaarden
 • Je zaak moet correct ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en het gebouw waarin jouw zaak gevestigd is dient over de hoofdfunctie ‘horeca’ te beschikken.
 • Het moet mogelijk zijn om een vrije doorgang van minstens 1,50 m te behouden naast het terras.
Kosten

De belasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor de duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt:

 • 10,00 euro/m² voor alle terrassen die geplaatst worden tijdens het terrasseizoen gedurende de periode van 1 februari tot en met 15 december;
 • 2,50 euro/m² voor alle terrassen die geplaatst worden tijdens het winterseizoen gedurende de periode van 21 december tot en met 31 januari;
 • 5,00 euro/m voor alle aan gevels vastgehechte handelsuitstallingen die ruimte benemen van de openbare weg;
 • 5,00 euro/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openbare weg geplaatste handelsuitstallingen.

Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter aangerekend.

De minimum aanslag per ingebruikname wordt vastgesteld op 25,00 euro.  

Extra informatie

Hoe kan ik een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen (in het geval van een overbouwd/gesloten terras)?

Klik hier op het aanvraagformulier voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Over welke termijn loopt een terrasseizoen?

Het regulier terrasseizoen start telkens op 1 februari en loopt tot en met 15 december. 

Wens je ook tijdens de winter een terras te plaatsen?

Vul dan bijkomend het daarvoor bestemde aanvraagformulier in en selecteer als type inname ‘Terras (winterterras).