Etalage aanbieden of invullen

 Leegstaande etalages zijn vaak een doorn in het oog van ondernemers en het winkelend publiek. Het aanbieden van uw winkeletalage aan andere ondernemers of kunstenaars, kan de leegstand voor een stuk camoufleren. Voordelig voor de omliggende winkels en bovendien heeft dit tot gevolg dat uw pand aantrekkelijker wordt en sneller volledig verhuurd of verkocht kan worden.

Het verhuur van de etalage zorgt niet voor vrijstelling van de leegstandsbelasting.

Eigenaar en huurder maken onderling een contract op.

Waarmee dien je rekening te houden?

  • Spreek duidelijk af wat de kostprijs is voor het gebruik van de etalage: is het gebruik zelf gratis of wordt hier een vergoeding voor gevraagd?
  • Wat met verbruik van elektriciteit en gas: spreken jullie een forfait af, of maken jullie andere afspraken? 
  • Wie staat in voor het netjes zetten van de etalage, het poetsen van de ramen?
  • Hoe spreken jullie af voor de toegang tot het pand, krijgt de kandidaat een sleutel?
  • Hoe zit het op vlak van verzekeringen: bij brand, verzeker je de werken of producten tegen diefstal?
  • Op welke manier maken jullie zichtbaar dat het pand beschikbaar is voor verhuur?
  • Als het pand verhuurd of verkocht wordt of de gebruiker heeft de etalage niet langer nodig: welke opzegtermijnen voorzien jullie en aan welke voorwaarden?
  • Deze en andere afspraken leg je best vast in een overeenkomst