Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen indienen bij stad Menen. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om volgende afwijkingen vast te leggen voor 2022.                

START WINTERSOLDEN  = 2 zondagen
van  maandag 2 januari tot en met zondag 15 januari

Valentijn 14 februari
Van woensdag 8 februari t/m dinsdag 14 februari

Pasen zondag 9 april (paasmaandag incl.)
van dinsdag 4 april  t/m maandag 10 april

MOEDERDAG 14 mei
van  dinsdag 9 mei t.e.m. maandag 15 mei

Start ZOMERSOLDEN (1 zondag)
van zaterdag 1 juli t/m vrijdag 7 juli

O.L.V.-Hemelvaart  maandag 15 augustus
Van woensdag 9 augustus t.e.m. dinsdag 15 augustus

Weekend van de Klant
zaterdag 31 september en zondag 1oktober

ALLERHEILIGEN: woensdag 1 november
Van vrijdag 27 oktober t.e.m. donderdag 2 november

KERSTSHOPPING : 4 zondagen
Van maandag 4 december tot en met zondag 31 december

13  zondagen (15 = max. aantal) – nog 2 vrije zondagen

Voor deze afwijkingen dient geen aanvraag gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

  • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.