Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen indienen bij stad Menen. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om volgende afwijkingen vast te leggen voor 2022.                

START WINTERSOLDEN  = 2 zondagen
van maandag 3 januari tot en met zondag 16 januari

Valentijn 14 februari
Van dinsdag 8 februari t/m maandag 14 januari

Pasen zondag 17 april (paasmaandag incl.)
van dinsdag 12 april  t/m maandag 18 april

MOEDERDAG 8 mei
van dinsdag 3 mei tot en met maandag 9 mei

Start ZOMERSOLDEN (1 zondag)
van vrijdag 1 juli t/m donderdag 7 juli

O.L.V.-Hemelvaart  maandag 15 augustus
Van dinsdag 9 augustus t/m 15 augustus

Weekend van de Klant zondag 2 oktober

ALLERHEILIGEN: dinsdag 1 november
Van  donderdag 27 oktober t/m woensdag 2 november

KERSTSHOPPING (Sint-Niklaasperiode inbegrepen): 4 zondagen
Van zondag 4 december tot en met zaterdag 31 december

13  zondagen (15 = max. aantal) – nog 2 vrije zondagen

Voor deze afwijkingen dient geen aanvraag gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

  • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.