Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen indienen bij stad Menen. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om volgende afwijkingen vast te leggen voor 2024.                

Start wintersolden: 2 zondagen

van  maandag 1 januari tot en met zondag 14 januari

Valentijn 14 februari

Van dinsdag 8 februari t/m woensdag 14 februari

Pasen zondag 31 maart (paasmaandag incl.)

van dinsdag 26 maart  t/m maandag 1 april

Moederdag 12 mei

van dinsdag 7 mei t.e.m. maandag 13 mei

Start zomersolden (1 zondag)

van maandag 1 juli t/m zondag 7 juli

O.L.V.-Hemelvaart  woensdag 15 augustus

Van donderdag 9 augustus t.e.m. woensdag 15 augustus

Weekend van de Klant

zaterdag 5 en zondag 6 oktober

Allerheiligen vrijdag 1 november

Van zondag 27 oktober t.e.m. zaterdag 2 november

Kerstshopping 4 zondagen

Van maandag 2 december tot en met zondag 29 december

Voor deze afwijkingen dient geen aanvraag gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

  • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.