Premie voor gevelrenovatie - handelszaken

Welke werken komen in aanmerking?

  • schilderwerken van de volledige gevel;
  • aanpassen van gevelopeningen in een bestaand of nieuw handelspand zodat het plaatsen van een vol rolluik overbodig wordt;
  • plaatsen van nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel;
  • reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel.

(onder gevel wordt verstaan de straatgevel)

Uitsluiting van de premie voor die handelspanden die tijdens de sluitingsuren afgesloten worden met een rolluik waardoor de winkelinriching niet meer zichtbaar wordt vanuit het openbaar domein.

Kosten voor het plaatsen van een luifel, zonnescherm of dergelijke die gepaard gaan met de gevelrenovatiewerken, komen ook in aanmerking voor het berekenen van het premiebedrag.

Van de bestaande woning die volledig wordt afgebroken en als handelsruimte weer wordt heropgebouwd, wordt de straatgevel in aanmerking genomen voor de berekening van de gevelrenovatiepremie.

De werken aan de voorgevel moeten uitgevoerd worden conform de stedenbouwkundige voorschriften.

De kostprijs van de werken bedraagt minimum 5.000 euro ( BTW excl).

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de premie te kunnen krijgen?

  • de woning
    Het handelspand is gelegen in Menen.
  • de aanvrager
    De aanvrager is een privaatrechterlijk of natuurlijk persoon (eigenaar of huurder).

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 20% van de kosten met een maximum van € 1 500.

Het premie bedrag wordt verhoogd met 10% indien uitsluitend Nederlandstalige opschriften worden gebruikt. 

Aanvullend kan voor handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied een bijkomende premie verkregen worden van 20% van de kosten met een maximum van 1.500 euro, gecofinancieerd door Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met uitzondering van nieuwbouw, luifels en zonneschermen. 

Wat moet je meebrengen?

 

Wetgeving of reglement

Stap 1:

Aanvraag van de premie

 De aanvraag gebeurt voor het uitvoeren van de werken via het aanvraagformulier. 

Dienst:

Stap 2:

Uitbetaling van de premie

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar en conform de BTW-voorschriften zijn, originele betalingsbewijzen, foto's van de gevel voor en na en  gunstig verslag van de onderzoeker.