Premie voor gevelrenovatie - handelszaken

Voorwaarden

Welke werken komen in aanmerking

  • schilderwerken van de volledige gevel;
  • aanpassen van gevelopeningen in een bestaand of nieuw handelspand zodat het plaatsen van een vol rolluik overbodig wordt;
  • plaatsen van nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel;
  • reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel.

(onder gevel wordt verstaan de straatgevel)

Uitsluiting van de premie voor die handelspanden die tijdens de sluitingsuren afgesloten worden met een rolluik waardoor de winkelinriching niet meer zichtbaar wordt vanuit het openbaar domein.

Kosten voor het plaatsen van een luifel, zonnescherm of dergelijke die gepaard gaan met de gevelrenovatiewerken, komen ook in aanmerking voor het berekenen van het premiebedrag.

Van de bestaande woning die volledig wordt afgebroken en als handelsruimte weer wordt heropgebouwd, wordt de straatgevel in aanmerking genomen voor de berekening van de gevelrenovatiepremie.

De werken aan de voorgevel moeten uitgevoerd worden conform de stedenbouwkundige voorschriften.

De kostprijs van de werken bedraagt minimum 5.000 euro ( BTW excl).

De woning

Het handelspand is gelegen in Menen.

De aanvrager

De aanvrager is een privaatrechterlijk of natuurlijk persoon (eigenaar of huurder).

Kosten

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 20% van de kosten met een maximum van € 1 500.

Het premie bedrag wordt verhoogd met 10% indien uitsluitend Nederlandstalige opschriften worden gebruikt. 

De uitbetaling van de gevelrenovatiepremie gebeurt na het voorleggen van de originele facturen van de uitgevoerde werken niet ouder dan 2 jaar vanaf aanvraagdatum (conform de BTW-voorschriften), facturen staan op naam en adres van de aanvrager, foto’s van de oude en de nieuwe toestand.