Hinderpremie

Openbare werken. Niemand ziet ze graag komen en zeker niet voor de eigen deur. Klanten en leveranciers vinden de weg naar jouw zaak niet of nauwelijks meer en de inkomsten dalen onvermijdelijk. Om die moeilijke periode te helpen overbruggen, springt de Vlaamse overheid bij met een hinderpremie.

Wat is de hinderpremie precies?

De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die ernstige hinder ondervinden door werken voor de deur van de zaak. De premie voorziet financiële ademruimte om concrete acties te ondernemen tijdens de hinder. Zo kan je als onderneming bijvoorbeeld een brochure uitbrengen met uitleg over bereikbaarheid, een webshop opstarten of promotieacties voorzien voor klanten die openbare werken trotseren.

De premie bedraagt 2.000 euro. Elke kleine onderneming (< 10 werknemers) maakt aanspraak op een hinderpremie, ook al moet de zaak niet sluiten. Ondernemingen die in aanmerking komen worden automatisch en tijdig op de hoogte gebracht.

Meer info

Alle nuttige informatie over de hinderpremie vind je hier.

De hinderpremie aanvragen

De aanvraag kan je volledig digitaal indienen via de webapplicatie.

De Vlaamse overheid verstuurt naar alle betrokken ondernemingen een brief. De brief licht ondernemers in over de werken die op komst zijn en over de mogelijkheid om een hinderpremie aan te vragen. Normaal gezien ontvangt elke betrokken onderneming de kennisgevingsbrief vóór de geplande startdatum van de werken. Moet je noodgedwongen je zaak sluiten, dan kan je ook een sluitingspremie aanvragen.

Voorwaarden
  • Maximum 9 werknemers in dienst
  • Vaste openingsuren
  • Ernstige hinder door openbare werken:
    • De rijbaan is geheel of gedeeltelijk afgesloten;
    • De werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m²;
    • De werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen.