Stad Menen stelt met Frank Deleu 9de ereburger aan

Gepubliceerd op Vrijdag 02 juni 2023

“Gisteren keurde de gemeenteraad het voorstel goed om oud-Menenaar én gewezen stadsbeiaardier Frank Deleu tot ereburger te benoemen. Frank Deleu zijn verdiensten als muzikant zijn onmiskenbaar. Hij krijgt de titel van ereburger eind augustus opgespeld. Hij wordt daarmee de negende ereburger van de stad Menen”, zegt schepen van cultuur Griet Vanryckegem.

Niettegenstaande Frank Deleu al vele jaren in Brugge woont is en blijft hij in eerste instantie een Menenaar in hart en nieren. Opgegroeid in het centrum van Menen – zijn ouderlijke woning was op de Grote Markt waar vader Deleu zijn apotheek runde – is hij altijd aan zijn geboortestad verknocht gebleven. Hij gaat er prat op zich nog steeds een fiere Menenaar te voelen. Actief in zijn jeugd in de plaatselijke jeugdbewegingen, met de nodige discipline eigen aan die tijd ‘grootgebracht’ in het Sint-Aloysiuscollege, waarvoor hij enkel de Grote Markt diende over te steken.

Schepen Vanryckegem: “Van jongs af bleek Frank Deleu een erg bekwaam muzikant te zijn. Zo was hij lid van de collegeharmonie én een erg gewaardeerd muzikant, meer bepaald banjospeler, in het Banjo-Orkest Menen, waarvan hij tot op heden lid met veel inzet is gebleven. Nu Jacques Lecluyze, recent cultuurgelauwerde van de Stad Menen, wegens gezondheidsperikelen per 1 januari 2023 een einde heeft moeten stellen aan zijn dirigentschap, heeft Frank, na rijp beraad, aanvaard om voortaan het dirigent-stokje van het Banjo-Orkest ter hand te nemen.”

Frank bouwde op de bescheiden wijze die hem als mens zo mooi tekent, een prachtige carrière uit in de muziekwereld. Een overal gewaardeerd en erg vakkundig en bekwaam muzikant, wat ook mede te wijten is aan zijn universitaire studies kunstgeschiedenis en musicologie aan de Universiteit van Gent. Zo was Frank ook hoofd van Radio 2 West-Vlaanderen en actief bij Radio Klara.

Maar vooral mocht hij zich via die hogere opleiding bekwamen als beiaardier, wat een uitzonderlijke opdracht is. Niet alleen nationaal maar vooral ook internationaal was en is hij nog steeds een topper in de wereld van de beiaard. Frank was stadsbeiaardier van Menen, maar ook van Izegem, Brugge, Kortrijk en Damme, deed concertreizen in de Verenigde Staten, Canada, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Polen, Portugal, Luxemburg en Ierland, was bestuurslid en voorzitter in tal van beiaardverenigingen… Frank Deleu was én is nog steeds een ‘krak in zijn vak’, een begrip in de wondere wereld van beiaard. Daarom adviseerde hij als deskundige ook bij verschillende beiaardrestauraties, waaronder die van Menen in 2001. Unieke beiaardmuziek vereeuwigde hij op CD, met daarbij ook de enige vierhandige productie ooit gespeeld op de beiaard van… jawel, Menen. Uit dat vierhandig repertoire speelde hij in 2009 zelfs een stuk op de gouden bruiloft van de koning en de koningen in het kasteel van Laken.

“Frank Deleu ontvangt het ereburgerschap op donderdag 24 augustus tijdens een officiële ceremonie op de uitreiking van de Cultuurprijs. Hij wordt dan onze negende ereburger na Jenny Serruys, Jozef Deleu, Willy Spillebeen, Willem Vermandere, Frederik Van Lierde, Hein Vanhaezebrouck, Johan Tahon en Serge Berten”, rondt schepen Vanryckegem af.

Onze beiaard ‘blaast’ 60 kaarsen uit

Op 16 juni 2023 bestaat de beiaard van Menen 60 jaar. “Om dit te vieren, gingen we de ludieke toer op en nodigden we alle 60-jarige inwoners van Menen uit om deze verjaardag samen te vieren. Het grote verjaardagsfeest vindt plaats op vrijdag 9 juni 2023 om 18:30 in het stadhuis.