Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is een uitvoerend orgaan van het OCMW Menen. Het comité houdt zich bezig met individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.  Als het bijzonder comité beslist over individuele dossiers doet ze dit:

  • in alle neutraliteit
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager
  • op basis van een sociaal verslag

SAMENSTELLING:
Mevr. Angelique DECLERCQ, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Mevr. Marleen BECARREN, M. Dries DEFOSSEZ, Mevr. Ann ROOSE, Mevr. Sofie MOERKERKE, M. Joan VANDER BEKEN, M. Peter DEPOOT, Mevr. Peggy MAERTEN, M. Eddy VANDENDRIESSCHE, leden
Mevr. Tamara VAN ZANDYCKE, secretaris (afdelingshoofd Welzijn, vervangt de algemeen directeur)

Huishoudelijk reglement