Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is een uitvoerend orgaan van het OCMW Menen. Het comité houdt zich bezig met individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.  Als het bijzonder comité beslist over individuele dossiers doet ze dit:

  • in alle neutraliteit
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager
  • op basis van een sociaal verslag

SAMENSTELLING:

Mevr. Angelique DECLERCQ, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Mevr. Marleen BECARREN, Mevr. Ann ROOSE, Mevr. Sofie MOERKERKE, M. Joan VANDER BEKEN,  Mevr. Peggy MAERTEN, M. Eddy VANDENDRIESSCHE, Mevr. Karolien POOT, Mevr. Christine DEPAEPE, leden

Mevr. Tamara VAN ZANDYCKE, secretaris (afdelingshoofd Welzijn, vervangt de algemeen directeur)

Huishoudelijk reglement