Klachtenprocedure

De stad Menen doet er alles aan haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat je als burger niet helemaal tevreden bent.
Via het signaleren van onvolkomenheden kan je zelf mee zorgen voor een betere dienstverlening.

Wanneer je vindt dat je door de stad niet behandeld bent zoals het hoort, dan heb je het recht om bij de stad te klagen.
Wanneer je een klacht formuleert, komt die terecht bij de klachtencoördinator. 

De stad Menen heeft een klachtenprocedure uitgewerkt. 
Vóór je een klacht wenst in te dienen, lees je deze procedure best even na, evenals het klachtenreglement.

Contact

Schrijf naar College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 8930 Menen of mail naar klachten@menen.be