Stemmen met een volmacht

Op 9 juni 2024 zijn er verkiezingen voor het Europees, federaal en Vlaams parlement. Heb je een oproepingsbrief gekregen om te gaan stemmen, maar kun je niet gaan? Dan kun je een volmacht geven. 

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kan je jouw onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van jouw kanton die zal oordelen of jouw redenen al dan niet verantwoord zijn. De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

Het is mogelijk om een volmacht te geven aan om het even welke kiezer. Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

Voor iedere verkiezing dien je een nieuw volmachtsformulier op te stellen. Het formulier dat u opmaakt voor de verkiezing van 9 juni 2024, zal niet geldig zijn op 13 oktober 2024.

Procedure

Zorg voor een volmachtformulier

Download het volmachtformulier

Vul het volmachtformulier in

 • Je vult het bovenste gedeelte van het volmachtformulier in. Dat zijn je eigen identiteitsgegevens
 • Kruis de reden aan waarom je niet kunt stemmen
 • Laat je afwezigheid bevestigen op het volmachtformulier
 • Je vult samen met de volmachtkrijger het onderste gedeelte , van het volmachtformulier en ondertekent het beiden

Verblijf je op 9 juni 2024 om privéredenen in het buitenland of ben je zelfstandige, schipper, markt- of foorkramer, dan vink je deze mogelijkheid aan en vul je ook het formulier 'verklaring op eer' in. Na de indiening van je verklaring op eer bij dienst burgerzaken ontvang je een attest waarin de burgemeester bevestigt dat je niet kunt gaan stemmen. 

Maak een afspraak bij Burgerzaken om het attest op te halen. Maakte je al een afspraak om het volmachtformulier af te halen, dan kun je dit tijdens dezelfde afspraak regelen.

Het attest ophalen kan tot en met 9 juni 2024. Indien je om privéredenen in het buitenland bent of als je zelfstandige, schipper, markt- of foorkramer bent dan kan het attest opgehaald worden tot en met 8 juni, de dag voor de verkiezingen. 

Op de dag van de verkiezingen

Op 9 juni 2024 gaat de persoon aan wie je volmacht hebt gegeven eerst zelf stemmen. Pas daarna kan deze persoon voor jou stemmen met volmacht.

Voorwaarden

Wil je een volmacht geven dan

 • ben je stemgerechtigd op 9 juni 2024
 • kun je op 9 juni 2024 niet gaan stemmen
 • moet de persoon die de volmacht krijgt ook stemgerechtigd zijn op 9 juni 2024
 • moet de persoon die de volmacht krijgt in dezelfde kieskring wonen
 • moet je je afwezigheid laten attesteren op het volmachtformulier
  • bij ziekte door een arts
  • als je moet werken door je werkgever
  • wegens schoolactiviteit door de onderwijsinstelling
  • bij toestand van vrijheidsbeneming door de directie van de inrichting
  • omwille van je geloofsovertuiging door de religieuze overheid
 • bij zelfstandige activiteit/schipper/markt- of foorkramer door de gemeente op basis van een verklaring op eer.
 • bij vakantie in het buitenland door de gemeente op basis van reisdocumenten of een verklaring op eer.
Kosten

Een volmacht geven is gratis.

Wat moet je meenemen?
 • Volmachtformulier
 • Formulier verklaring op eer, indien van toepassing
Extra informatie

Veelgestelde vragen

Ik vertrek nu al op reis naar het buitenland. Kan ik mijn volmacht al regelen?

Ja, dat kan. Je kunt het volmachtformulier al downloaden of afhalen, invullen en eventueel je afwezigheid al attesteren.

Wat moet de persoon die de volmacht heeft gekregen meenemen naar het stembureau?

 • De eigen identiteitskaart
 • De eigen oproepingsbrief
 • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
 • Het attest getekend door de burgemeester, indien van toepassing

Ik heb een volmacht gekregen. Waar moet ik stemmen?

Je stemt eerst voor jezelf in je eigen stembureau.

Daarna ga je stemmen in het stembureau dat is aangegeven op de oproepingsbrief van de persoon die je een volmacht heeft gegeven. De naam van de volmachtgever staat vermeld op de namenlijst van dat specifieke stembureau.