Politiecollege

Het politiecollege oefent de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen uit inzake organisatie en beheer van de politie.

Wie maakt er deel uit van het politiecollege?

Voorzitter is de heer Eddy Lust, burgemeester van Menen. De andere leden zijn:

  • De heer Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem
  • De heer Bart Dochy, burgemeester van Ledegem
  • De heer Peter Pille, bijzonder rekenplichtige van de politiezone, en tevens financieel directeur van de stad Menen
  • De heer Jurgen Vanholme, secretaris van de politiezone
  • Hoofdcommissaris Didier Vandecasteele, korpschef  
Werking van het politiecollege:

Het politiecollege komt minstens éénmaal per maand bijeen.

De besluiten binnen het college worden bij meerderheid van stemmen genomen, waarbij elke burgemeester over een aantal stemmen beschikt naar evenredigheid van de politiedotatie die zijn gemeente inbrengt. Voor de politiezone betekent dit concreet:

  • 50,88 % voor Menen
  • 39,48 % voor Wevelgem
  • 9,64 % voor Ledegem