College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente.

Het college neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, regelt de werking van het college van burgemeester en schepenen. Je kan het hier raadplegen.

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het college. De algemeen directeur notuleert de besluiten. De vergaderingen zijn niet openbaar.

U kan zich richten tot het College van Burgemeester en Schepenen op onderstaand adres:

College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 8930 Menen.

De verslagen van het college van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau kan je steeds terugvinden op ons webportaal bekendmakingen. 

groepsfoto Team 8930