Serge Berten

Op zaterdag 26 november om 16:00 werd Serge Berten postuum gehuldigd als ereburger in CC De Steiger. Op de gemeenteraad van 3 februari 2021 werd beslist om Serge Berten ereburger te maken om zijn engagement te herdenken. 

De stad wenst met deze uitreiking het engagement van dhr. Serge Berten te herdenken. Hij verkoos als Scheutist, vanuit zijn idealen, de arme landarbeiders te steunen in het verre Guatemala.  Hij werd op 19 januari 1982 gewelddadig door het leger ontvoerd. Sindsdien is er niets meer van hem gehoord.

Onder indruk van zijn engagement maakten 7 leerlingen van de 3de graad ASO van de Futurascholen Wervik-Menen een documentaire over zijn leven. Deze documentaire kan je hieronder integraal bekjken.