Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verkozen voor een periode van zes jaar en kent dezelfde samenstelling als de Gemeenteraad. 

De huidige raad zetelt tot 31 december 2024 en komt 11 keer per jaar samen.

De voorzitter stelt de agenda op, leidt de vergadering en staat in voor de uitvoering van de raadsbesluiten.