Het sollicitatieproces

Stap 1 – Je solliciteert

Je kan enkel solliciteren d.m.v. het functie specifieke sollicitatieformulier op onze website. Hou hierbij zeker rekening met de uiterste inschrijvingsdatum en sla de functiebeschrijving ook zelf op, want na deze datum verdwijnt de vacature van de website. Je ontvangt een automatische mail als we je sollicitatie goed ontvingen. Kreeg je deze niet of heb je problemen om te solliciteren? Neem dan contact op met ons via vacatures@menen.be.

Geen functie gevonden die bij je past? Schrijf je dan zeker in op onze vacaturenieuwsbrief via www.menen.be/vacatures om op de hoogte te blijven van onze toekomstige vacatures!

We staan als lokaal bestuur open voor elke kandidaat! We werven op basis van je competenties, ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst, seksuele voorkeur, levensvisie of handicap.

Wat zijn de algemene aanwervingsvoorwaarden om te kunnen worden aangesteld?

  1. je geniet de burgerlijke en politieke rechten
  2. je bent medisch geschikt voor de functie
  3. je kan ons een uittreksel van je strafregister (max. 1 jaar oud) voorleggen. Een ongunstige vermelding kan je schriftelijk toelichten en zal worden beoordeeld door ons bestuur
  4. je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
  5. je slaagt voor de selectieprocedure

Twijfel je of je met je diploma of getuigschrift in aanmerking komt voor de functie?

Je kan dit nakijken op https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html.

Heb je een buitenlands diploma?

Vraag dan een gelijkwaardigheidsbewijs aan via www.naricvlaanderen.be.

Kom je in aanmerking als laatstejaarsstudent?

Dat kan enkel wanneer expliciet in het vacaturebericht vermeld staat dat ook laatstejaarsstudenten kunnen solliciteren. Voorwaarde is wel dat je in het huidige academiejaar je diploma zal behalen.

Stap 2 – We nodigen je uit

Op basis van je cv, motivatiebrief, diploma en eventuele andere stukken beoordeelt ons bestuur of je kan deelnemen aan de selectieprocedure. Je ontvangt hoe dan ook een antwoord, zelfs al kom je niet in aanmerking. We brengen je ten vroegste een aantal dagen na de uiterste inschrijvingsdatum schriftelijk op de hoogte. Hou dus je mailbox en spam mail goed in de gaten!

Stap 3 – Je doorloopt de verschillende selectieonderdelen

Solliciteer je voor een tijdelijke functie (contract bepaalde duur), dan doorloop je een verkorte selectieprocedure die doorgaans enkel bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een korte schriftelijke voorbereiding.

Solliciteer je voor een vaste job (contract onbepaalde duur), dan doorloop je een uitgebreide selectieprocedure. Deze bestaat minstens uit:

  • een schriftelijke proef (kan ook d.m.v. een praktische proef of thuisopdracht)
  • een gedragsgericht interview, dat inhoudelijk kan aansluiten op de schriftelijke proef

Afhankelijk van het type functie kunnen daarnaast ook nog andere selectieonderdelen worden opgenomen, zoals:

  • Een assessment center, afgenomen door onze externe partner. De resultaten hiervan zijn adviserend, en worden meegenomen bij de deliberatie van het gedragsgericht interview
  • Een preselectie. Dit is een voorafgaande schiftingsproef wanneer er veel kandidaten zijn voor de functie
  • Een niveau- of capaciteitstest. Dit is een voorafgaande test op basis waarvan we kandidaten die het gevraagde diploma niet behaalden toch de kans geven te kunnen deelnemen

Bij een uitgebreide procedure word je minstens 14 kalenderdagen op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van het verloop van de procedure.

Kom je niet opdagen voor één van de onderdelen? Dan kom je niet meer in aanmerking voor de functie.

Voorbereiden kan best door de functiebeschrijving goed na te lezen. Hierin staat duidelijk beschreven wat de functie precies inhoudt, welke competenties je moet bezitten,… . 

De selectieonderdelen worden beoordeeld door een jury, die bestaat uit minstens drie onpartijdige deskundigen, zowel van binnen als buiten ons bestuur. De mandatarissen van het bestuur en de vakbondsafgevaardigden kunnen eveneens aanwezig zijn, maar louter als waarnemer.

Stap 4 – Je ontvangt het resultaat

Na het laatste selectieonderdeel wordt een proces-verbaal opgemaakt en voorgelegd aan ons bestuur. Pas daarna word je op de hoogte gebracht van je resultaat, ook indien je niet slaagde. Je kan nadien ook steeds feedback vragen aan de personeelsdienst over de verschillende onderdelen.

De eerst gerangschikte kandidaat maakt het eerste aanspraak op de functie. Wens hij/zij niet in te gaan op het contractvoorstel, dan wordt de tweede kandidaat gecontacteerd, enzovoort. Alle kandidaten die slaagden worden hoe dan ook opgenomen in een wervingsreserve, een ‘reservelijst’ die maximaal 2 jaar geldig is. Je behoudt je plaats op deze lijst, tenzij je ons schriftelijk laat weten hiervan afstand te willen doen.