Begraafplaatsen

Wij roepen de inwoners en bezoekers van de begraafplaatsen in de Zandputstraat, Dadizelestraat, Lauwe en Rekkem op om contact op te nemen indien er een bericht (geel bordje) werd geplaatst bij het graf van een dierbare. Aan de ingang van de verschillende begraafplaatsen vind je ook een overzichtslijst met de concessies die komen te vervallen.

Wij kunnen immers geen persoonlijke verwittigingen sturen, omdat we enerzijds niet altijd over de gegevens van nabestaanden beschikken, anderzijds omdat we niet alle belanghebbenden kennen. Daarom communiceren we op de begraafplaatsen zelf, via de gebruikelijke stedelijke infokanalen maar hier ook digitaal . 

De belanghebbenden van het graf of de nis krijgen de nodige tijd om de concessie al dan niet te hernieuwen of om te zetten. Speciale aandacht gaat er naar de graven van oudstrijders die we sowieso wensen te bewaren als herdenking. Ook hier wensen we in contact te komen met de nabestaanden om de goede staat van de grafzerken/nissen te kunnen verzekeren. 

Oude Begraafplaats wordt parkbegraafplaats

De stad Menen wil inzetten op het project “Oude Begraafplaats wordt parkbegraafplaats” en zo de versteende begraafplaats omvormen tot een groene begraafplaats met een parkfunctie. Drie ontwerpbureaus gaan aan de slag om dat ontwerp uit te werken, onder meer rekening houdend met de waardevolle historische graven en met de bestaande toestand van de concessies van de graven. 

Daarom zijn er dit  jaar heel wat gele bordjes aan graven van de oude begraafplaats te zien. Bedoeling is vooral de administratieve dossiers aan te vullen, de aflopende concessies mogelijk te verlengen waarbij ook de aandacht gaat naar het behoud van de historisch waardevolle graven vanuit erfgoedstandpunt (door behoud, mogelijk hergebruik of peterschap).

Voor vragen met betrekking tot de hernieuwing of omzetting van de concessies neem je contact op met de dienst burgerzaken: begraafplaatsen@menen.be of 056 529 273. Voor de hernieuwing/omzetting van de concessie vul je het formulier op onze website in en bezorg je dit aan de dienst burgerzaken

Indien je de concessie niet wenst te hernieuwen of om te zetten kan je de graftekens zelf wegnemen en bewaren na overleg en schriftelijke toelating van de dienst begraafplaatsen. De niet-verwijderde materialen worden eigendom van de stad Menen en worden op termijn verwijderd door de stad.  

In Menen zijn er 4 begraafplaatsen:

  • Dadizelestraat - Menen
  • Zandputstraat - Menen
  • St.-Niklaasdreef - Rekkem
  • Menenstraat - Lauwe 

Openingsuren begraafplaatsen

  • Van 16 november tot 31 maart van 8 u. tot 17 u.
  • Van 1 april tot 15 november van 8 u. tot 19 u.