Wegennet

Als weggebruiker ben je goed geplaatst om gebreken aan de weginfrastructuur te detecteren. Mocht je vaststellen dat er iets schort aan de staat van een weg, aan de veiligheid van een fietspad of de verkeerssignalisatie, dan kan je dat melden via de wegentelefoon. Ook voor potentieel gevaarlijke verkeerssituaties of knelpunten kan je contact opnemen met de wegentelefoon.

Dit kan vanaf nu via www.meldpuntwegen.be of via het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid.

Autosnelwegennet

Op nauwelijks 5 km ten zuidoosten van de kerngemeente Menen loopt de E17 (A14) die de deelgemeente Rekkem doorkruist.

De E17 vormt de verbinding tussen de Belgische steden Menen-Kortrijk-Gent-Antwerpen, en met de Franse steden Rijsel en Parijs.

De E403 (A19) (autosnelweg Kortrijk-Ieper) doorkruist het noordelijk gedeelte van de kerngemeente Menen.

Snelverkeerswegen

De snelverkeersweg N58 (vroeger 746) is gedeeltelijk aangelegd tussen Rekkem en Moeskroen.

NB: De toegangsweg tussen de industriezone te Menen en Wervik en de N58 krijgt het officiële wegnummer N338.

Omleidingsweg

Oostelijke omleiding Menen-Halluin (gewestweg N32) gelegen tussen de provinciewegen Menen-Moeskroen en Menen-Roeselare.

Gewoon verkeersnet

Van oudsher zijn de ontsluitingen gegroeid vanaf het centrum in de verschillende richtingen.

 • Menen - Ieper (gewestweg N8)
 • Menen - Korrtijk (gewestweg N8)
 • Sabbestraat - Wahisstraat (gewestweg N362)
 • Menen - Roeselare (provincieweg N32b)
 • Menen -Halluin (provincieweg N32b)
 • Menen - Rekkem - Moeskroen (provincieweg N366)
 • Menen - Wervik (b.g.v. nr. 128)
 • Menen - Moorsele (b.g.v. nr. 138)
 • Lauwe - Wevelgem (b.g.v. nr. 144)
 • Rekkem - Lauwe - Marke (b.g.v. nr. 146)
 • Lauwe - Aalbeke - Rollegem (b.g.v. nr. 147)
 • Rekkem - Lauwe - Marke - Kortrijk (b.g.v. nr. 149)