Riolering en aanvraag werken voor derden

Voor inlichtingen nopens onderhoud van de openbare straatriolering en verstopte rioolputjes of straatkolken (openbaar rioolnet) kan men terecht bij de dienst Grondgebiedszaken.

Wie een aansluiting op het openbaar rioolnet wenst te maken of de wegverharding moet openleggen om een huisaansluiting te herstellen, dient hiervoor een voorgaande toelating te bekomen bij dezelfde dienst.