Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Wat is een drankvergunning? 

Een drankvergunning is een gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse.

 • Gegiste dranken: verwijst naar bier, mousserende en niet-mousserende wijn, andere mousserende en niet-mousserende gegiste dranken (bv. appelwijn, cider, …) en tussenproducten (bv. porto, sherry, …). De alcohol is volledig door gisting verkregen. Het alcoholgehalte mag niet meer dan 22 % bedragen. 

 • Sterke dranken: zijn gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten (bv. cognac, rum…). Ook producten waar gedistilleerde drank aan werd toegevoegd vallen onder de sterke dranken (bv. cocktails, mixdranken…). Gegiste dranken met een hoger alcoholpercentage dan 22 % vallen ook onder de sterke dranken.

Voor het schenken van sterke dranken is altijd een drankvergunning nodig. Voor het schenken van gegiste dranken is altijd een positief attest nodig, wat geïntegreerd is in de drankvergunning. De drankvergunning omvat dus zowel de toelating tot schenken van sterke dranken én van gegiste dranken. Een drankvergunning is niet nodig voor het schenken van gegiste dranken als deze enkel en alleen samen geserveerd worden bij maaltijden. In alle andere gevallen is ook voor het schenken van gegiste dranken een drankvergunning nodig.

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. Deze toelating kan met andere woorden niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe eigenaar) of meegenomen worden (naar een andere locatie). Je moet dus bij overname, verhuis, ingrijpende verbouwingen of bij het openen van een tweede zaak een nieuwe vergunning aanvragen.

Types drankgelegenheden

 • Vaste drankgelegenheid op een blijvende locatie (bv. café, restaurant, cafetaria…)
 • Reizende drankgelegenheid zonder vaste locatie (bv. tapwagen, boten, treinen…)
 • Occasionele inrichting/tijdelijke evenement is uitzonderlijk en beperkt in tijd (bv. fuif, festival, feest…)

Zowel de vaste als de reizende drankgelegenheden moeten een drankvergunning aanvragen. Voor de occasionele drankgelegenheid is deze vergunning niet van toepassing. Hierbij is er wel een meldingsplicht aan de burgemeester voor het schenken van sterke dranken. De meldingsplicht gebeurt via het evenementenformulier. In het kader van de openbare veiligheid kan de burgemeester bijkomende modaliteiten opleggen.

Vaste drankgelegenheid

 • Sterke dranken: vergunning van de gemeente nodig (na controle hygiëne en moraliteit) = drankvergunning.
 • Gegiste dranken: positief bericht van de gemeente (na controle hygiëne en moraliteit) = geïntegreerd in de drankvergunning. Niet nodig indien gegiste drank enkel geserveerd wordt bij maaltijden.

Reizende drankgelegenheid

 • Sterke dranken: vergunning van de gemeente nodig (na controle hygiëne en moraliteit) = drankvergunning.
 • Gegiste dranken: positief bericht van de gemeente (na controle moraliteit) = geïntegreerd in de drankvergunning.

Occasionele inrichting / tijdelijk evenement

 • Sterke dranken: meldingsplicht (via het evenementenformulier).

Procedure

Vul het aanvraagformulier in 

Vul het formulier zo volledig mogelijk in om vertragingen in de behandeling van jouw dossier te voorkomen. Bezorg het volledig ingevuld en getekend op het stadhuis t.a.v. de dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen of via mail: milieu@menen.be.

De verantwoordelijke ambtenaar van de milieudienst zal contact met jou opnemen om een afspraak te maken voor een controle ter plaatse van de hygiëne en toegankelijkheid. Het moraliteitsonderzoek gebeurt door politie. Zij komen hiervoor niet langs maar sturen hun advies rechtstreeks naar de milieudienst.

Voorwaarden
 • De aanvraag moet minstens 6 weken voor de opening of overname van de horecazaak gebeuren;
 • De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van stad Menen;
 • Er  wordt een moraliteitsonderzoek gedaan (uitbater/zaakvoerder/inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen). Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen;
 • Er wordt een onderzoek naar hygiëne en toegankelijkheid gedaan.
   
Kosten

Gratis

Extra informatie

Heb je hier al aan gedacht? 

Naast de drankvergunning, moet je als horecazaak of drankgelegenheid ook voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

 • Een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben;

 • Met de brandveiligheid in orde zijn. Een publiek toegankelijke inrichting dient te beantwoorden aan de voorschriften inzake brandveiligheid. Een controlebezoek door de brandweer kan worden opgelegd. Het is zeer aangewezen om zelf een brandpreventiecontrole aan te vragen aan Fluvia;

 • Indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben;

 • Sabam betalen, alsook de billijke vergoeding;

 • Een verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand- en ontploffing kunnen voorleggen (indien uw inrichting meer dan 49m² publiek toegankelijke ruimte bevat);

 • Beschikken over een attest FAVV;

 • In orde zijn met de kansspelwetgeving;

 • De leeftijdsgrenzen respecteren (o.a. geen sterke dranken aan minderjarigen schenken).