Klusjesdienst aan huis

Kleine klusjes aanbieden aan een betaalbare prijs door geschikte klusjesmannen. De klusjes worden uitgevoerd door de klusjesmannen.

Voor (soorten klusjes)
 • klein onderhoud
 • vervangen van een lamp
 • herstellen van een lekkende kraan
 • vervangen van rolluiklint
 • naar containerpark rijden
 • opruimen van kelder/zolder
 • herstellen stopcontact
 • afwassen plafond
 • verhuizen

Merk op: GEBRUIK VAN MATERIAAL

De klusjesman gebruikt zijn eigen materiaal en rekent hiervoor een forfaitair bedrag van € 5/halve dag (excl.BTW)

Facturatie: Materiaal of producten door de klusjesman aangekocht of gemaakte kosten op het

containerpark worden achteraf door de klant terugbetaald via factuur.

Met onveilig of gebruiksonvriendelijk materiaal wordt niet uitgewerkt.

Voorwaarden
 • inwoner zijn van Groot-Menen;
 • 65 jaar zijn of ouder(bij koppels geldt dit voor allebei);
 • jonger dan 65 jaar maar omwille van fysische of psychische redenen de herstelling niet zelf kunnen uitvoeren;
 •  enkel in de eigen woning;
 • klus waarvoor de specialiteit van een vakman niet moet worden ingeroepen;
 • mensen met een laag inkomen kunnen beroep doen op de klusjesdienst indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan;
Kosten

Het tarief is afhankelijk volgens het soort klusje. Er is een vast uurtarief ten bedrage van €15/

uur/ klusjesman (excl. BTW) en een vervoersforfait van €10 (excl. BTW).

Er kunnen nog extra kosten aangerekend worden zoals: jaarlijkse administratiekosten, verwerking

van het groenafval, gebruik van het tuinmateriaal, …

De BTW-berekening hangt ook af volgens het soort klusje.