Pensioen

Nadat werknemers een bepaalde leeftijd bereikt hebben kunnen deze genieten van een pensioen. Hier vind je meer informatie over de manier waarop en wanneer je je pensioen kan aanvragen.

  • De aanvraag van het pensioen zelf moet gebeuren door de pensioengerechtigde zelf of een meerderjarig persoon aan wie de pensioengerechtigde gewettigde volmacht daartoe heeft gegeven.
  • Het is mogelijk de aanvraag één jaar vooraf te doen; dit is de eerste dag van de maand waarin je verjaart. Aanvraag gebeurt op de Pensioendienst of in de dienst bevolking van Lauwe of Rekkem, naargelang de deelgemeente waar je woont.
  • Gepensioneerden mogen onder bepaalde voorwaarden een beroepsbezigheid uitoefenen na het indienen van een voorafgaande verklaring. Inlichtingen eveneens bij de Pensioendienst.
  • Indien de betrokkenen in Frankrijk hebben gewerkt kan de Pensioendienst ook nagaan bij de nodige Franse instanties of er eventuele rechten zijn.

Info over jouw Frans/Duits/Nederlands pensioen afspraak maken

Vragen over uw wettelijk pensioen?
Vragen over uw wettelijk pensioen? Kom naar een Pensioenpunt! De Pensioendienst is aanwezig in het hele land. Zijn experts en die van het RSVZ komen naar u toe om tijdens een Pensioenpunt al uw vragen over uw wettelijke pensioen te beantwoorden.