Pensioen

Nadat werknemers een bepaalde leeftijd bereikt hebben kunnen deze genieten van een pensioen. Hier vind je meer informatie over de manier waarop en wanneer je je pensioen kan aanvragen.

  • De aanvraag van het pensioen zelf moet gebeuren door de pensioengerechtigde zelf of een meerderjarig persoon aan wie de pensioengerechtigde gewettigde volmacht daartoe heeft gegeven.
  • Het is mogelijk de aanvraag één jaar vooraf te doen; dit is de eerste dag van de maand waarin je verjaart. Aanvraag gebeurt op de Pensioendienst of in de dienst bevolking van Lauwe of Rekkem, naargelang de deelgemeente waar je woont.
  • Gepensioneerden mogen onder bepaalde voorwaarden een beroepsbezigheid uitoefenen na het indienen van een voorafgaande verklaring. Inlichtingen eveneens bij de Pensioendienst.
  • Indien de betrokkenen in Frankrijk hebben gewerkt kan de Pensioendienst ook nagaan bij de nodige Franse instanties of er eventuele rechten zijn.

Gratis telefoonnummer Federale Pensioendienst : 1765 (van uit België)

Zowel info/opvolging als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Jouw persoonlijk dossier kunt u online raadplegen via mypension.be (ID + pin code nodig om in te loggen)

Adres Federale pensioendienst:
Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

Info over jouw Belgisch pensioen afspraak maken

Openingsuren

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag telkens van 8u30 tot 12u. Steeds op afspraak.  
 

  • Zitdag Lauwe iedere donderdag van 16u tot 18u30
  • Zitdag Rekkem iedere donderdag van 09u tot 12u