CAW Zuid-West-Vlaanderen

In een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) vind je een luisterend oor, informatie, onmiddellijke praktische en -administratieve hulp, advies en begeleiding.

Algemeen onthaal

Het onthaal is een plek waar iedereen terecht kan met elke vraag of probleem. We luisteren naar het verhaal en geven directe hulp en informatie. Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen: langskomen (tijdens de openingsuren of op afspraak), bellen, mailen of chatten.

Sinds 30/01/2017 zijn de openingsuren van ons onthaal in Menen gewijzigd. Vanaf dat moment is er ook onthaal op afspraak en kan men tijdens de openingsuren van de inloop terecht voor onthaal in de inloopwerking.

Het regionale onthaalteam zal de drie onthaalpunten (Menen, Waregem en Kortrijk) van ons CAW bemannen. 

Inloopwerking

Ook in de inloopwerking kan men terecht met vragen en problemen. We luisteren naar het verhaal en geven directe hulp en informatie. We helpen bij administratie en bij andere praktische zaken. Daarnaast is er plaats voor ontmoeting. We organiseren activiteiten en op donderdagvoormiddag is er de kledijdienst.

De inloopwerking zal, net zoals ons algemeen onthaal, te vinden zijn in de Koningstraat.

Momenteel zijn we volop bezig met voorbereidingen en verwachten in het voorjaar te kunnen starten. In afwachting bieden we op de inloopmomenten algemeen onthaal aan.

Medewerkers van de inloopwerking werken ook outreachend. We blijven dus in verschillende wijken actief inzetten op ondersteuning van cliënten en hun gezin. Het inloopteam werkt tenslotte ook nog verder aan het project ‘gezonde en betaalbare maaltijden en gezinsondersteuning’, samen met verschillende partners in Menen. Hierbij bieden we goedkope maaltijden aan voor kwetsbare gezinnen en organiseren we diverse activiteiten.

Samen met de medewerkers die in de inloopwerking in de Tuighuisstraat in Kortrijk werken, vormen de medewerkers inloopwerking één team. 

JAC

Jongeren tussen 12 en 25 kunnen in het JAC terecht met al hun vragen. CAW Zuid-West-Vlaanderen heeft een JAC in Kortrijk, Menen en Waregem. Het JAC-team is werkzaam op deze drie punten.

Onthaal en inloopwerking

Maandag 9u-12u
Dinsdag 13u-18u: inloop*
Woensdag 9u-12u: op afspraak & 13u30-18u
Donderdag 9u-12u: inloop* en kledijdienst
Vrijdag 9u-12u & 13u30-18u: inloop*

* Inloopwerking met onthaalfunctie - tot opstart is er op deze momenten algemeen onthaal Kledijdienst op donderdagvoormiddag binnen de inloopwerking.

Jac

Dinsdag 16u-18u
Woensdag 12u30-18u
Vrijdag 16u-18u

Koningstraat 32, 8930 Menen
Onthaal: Tel. 056 51 44 13
JAC: GSM 0499 53 50 56
onthaal.menen@cawzuidwestvlaanderen.be
jac.menen@cawzuidwestvlaanderen.be

Gezin, relaties en persoonlijke hulpverlening (GRP)

Het team GRP biedt integrale begeleiding aan bij psychische, persoonlijke en relationele problemen. Men kan er terecht voor gezinsbegeleiding, partnerrelatiebegeleiding, begeleiding bij het scheidingsproces, intrafamiliaal geweld, psychische en persoonlijke problemen, ouderschapsbegeleiding en opvoedingsondersteuning. Het team werkt over de hele regio Zuid-West-Vlaanderen.

Financiële hulpverlening

Het team financiële hulpverlening werkt in de regio Zuid-West-Vlaanderen rond het thema financiën. Wat we doen hangt af van de persoonlijke situatie van de cliënt, in welke mate er reeds schulden zijn, de verwachtingen naar ons als hulpverlener en de steun die hij/zij kan krijgen in de omgeving. Afhankelijk hiervan wordt er budget- en schuldhulpverlening op maat aangeboden.

Schoolopbouwwerk

Schoolopbouwwerk werkt aan gelijke onderwijskansen en is er voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders. Enerzijds is er de speel-o-theek ‘de speelkoffer’, een uitleendienst voor speelgoed en educatief spelmateriaal, anderzijds zijn er de taalstimulerende programma’s ‘De Babbeldoos’ en vakantiebabbels.

Tel. 056 51 44 13
GSM 0499 53 50 57
speelkoffer@cawzuidwestvlaanderen.be

Speelkoffer

Woensdag 16u30 -18u
Vrijdag 13u30 -18u

Wonen, thuisloosheid en forensische thema’s

Het CAW biedt aan personen uit de regio Menen nog diverse andere hulpverleningsvormen aan:

  • Op vlak van wonen is er woonbegeleiding voor vluchtelingen, begeleid wonen en begeleid zelfstandig wonen. Er is ook opvang voor maatschappelijk kwetsbare en thuisloze jongvolwassenen (tot 25 jaar) en voor volwassen mannen en vrouwen (vanaf 25 jaar). Men kan er terecht voor opvang en een tijdelijk verblijf in combinatie met begeleiding. Doorverwijzing gebeurt via het onthaal in Menen. Als professional kan je een cliënt ook rechtstreeks aanmelden voor opvang door het digitaal aanvraagformulier voor opvang en begeleiding volwassenen in te vullen op onze website www.cawzuidwestvlaanderen.be.
  • De forensische afdeling biedt naast slachtofferhulp ook gerechtelijk opgelegde hulp aan, op verwijzing van justitie, en hulpverlening aan gedetineerden. Personen uit de sociale omgeving van gedetineerden kunnen voor ondersteuning en hulp terecht in onze onthaalwerkingen.