Inname openbaar domein - plaatsing van koopwaar

Wens je koopwaar te plaatsen ter hoogte van jouw handelszaak? Dat kan, maar dan moet je wel rekening houden met de voorwaarden omtrent het gebruik van het openbaar domein rond het plaatsen van koopwaar.

Wat wordt er verstaan onder koopwaar?

 • Kledingrekken;
 • Paspoppen;
 • Verplaatsbare rekken;
 • Groenten -en fruitbakken met hierin goederen die te koop worden aangeboden;

Procedure

Je vraagt een vergunning voor de plaatsing van koopwaar aan via het aanvraagformulier. Selecteer hiervoor het type inname ‘Koopwaar’.

 Lees bij het invullen van de aanvraag zeker de extra informatie bij elk in te vullen veld. Zo ben je er zeker van dat je niets over het hoofd ziet!

Wij lijsten hier al even op over welke informatie/documenten je best beschikt bij het invullen van jouw aanvraag:

 • Beeldmateriaal van het type meubilair of uitstalling;
 • Ander relevant beeldmateriaal...

Hier vind je extra hulp bij het invullen van het aanvraagformulier plaatsen koopwaar

Voorwaarden
 • De plaatsing van koopwaar mag niet breder zijn dan de eigen gevel.
 • De koopwaar dient aansluitend aan de eigen gevel geplaatst te worden tenzij dit de natuurlijke looplijn blokkeert. In dat laatste geval of bij twijfel kan je ons gerust advies vragen.
 • Het meubilair voor het stallen van koopwaar dient voldoende stevig te zijn.
 • Het meubilair voor het stallen van koopwaar dient te getuigen van een kwalitatief design.
 • De koopwaar mag slechts uit 1 rij bestaan.
 • De plaatsing van koopwaar mag niet dieper zijn dan 1 meter.

Wat wordt er niet toegelaten?

 • Het gebruik van palletten voor het stallen van koopwaar op het openbaar domein wordt niet toegestaan.  
 • Er mogen geen lege dozen of verpakkingen op het openbaar domein (op of onder de tafel) worden gestapeld.
 • Er mag geen handelswaar bevestigd worden aan openbare voorzieningen (OV-palen/zitbanken/hekwerk /paaltjes, etc.).
Kosten

De belasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor de duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt:

 • 5,00 euro/m voor alle aan gevels vastgehechte handelsuitstallingen die ruimte benemen van de openbare weg;
 • 5,00 euro/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openbare weg geplaatste handelsuitstallingen.

Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter aangerekend.

De minimum aanslag per ingebruikname wordt vastgesteld op 25,00 euro.