Inname openbaar domein - plaatsing van een stoepbord, banner of een decoratief element

Wens je een stoepbord, banner of een decoratief element te plaatsen ter hoogte van jouw handelszaak? Dat kan, maar dan moet je wel rekening houden met de voorwaarden omtrent het gebruik van het openbaar domein rond de inname van het openbaar domein.

Procedure

Je vraagt een vergunning voor de plaatsing van koopwaar aan via het aanvraagformulier. Selecteer hiervoor het type inname ‘Stoepbord/banner’.

Lees bij het invullen van de aanvraag zeker de extra informatie bij elk in te vullen veld. Zo ben je er zeker van dat je niets over het hoofd ziet!

Hier vind je extra hulp bij het invullen van het aanvraagformulier voor plaatsen stoepbord of banner

 

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor vergunning voor het plaatsen van een stoepbord/banner?

  • De natuurlijke looplijn van 1,5 meter dient gevrijwaard te worden (stem het ontwerp af op de natuurlijke looplijnen van de voetganger. Zorg er dus voor dat de geplaatste handelsuitstalling de voetganger er niet toe verplicht om uit te wijken)
  • Het stoepbord/de banner mag enkel ter hoogte van de eigen gevel geplaatst worden.

Wat zijn de voorwaarden voor vergunning voor het plaatsen van decoratieve elementen?

Beperkte, wegneembare decoratieve elementen, zoals bloempotten, kerstbomen, planten, kaarsen en andere zaken die niet voor verkoop bestemd zijn, worden niet aanzien als een handelsuitstalling en zijn bijgevolg niet vergunningsplichtig. Deze elementen dienen echter voldoende stevig te zijn en steeds van een kwalitatief design te getuigen.

In geval van twijfel, kan je steeds contact opnemen met de dienst Lokale Economie en Ondernemen.

Kosten

De belasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor de duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt:

  • 5,00 euro/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openbare weg geplaatste handelsuitstallingen.

Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter aangerekend.

De minimum aanslag per ingebruikname wordt vastgesteld op 25,00 euro.