Natuur en groen

Natuur en groen verhogen de leefbaarheid en de levenskwaliteit in onze stad. Naast onze stadsparken (Brouwerpark, Bois de Boulogne...), koestert Menen ook zijn groene zones (o.a. langs de Leie) en zijn bossen.

Uitbreiding van het bosareaal op het grondgebied van Menen (binnen de goedgekeurde Gewestplannen) en het handhaven van onze "open landschappen" aan de landsgrens (problematiek van Rouge Porte in Frankrijk en A24) staan met stip op de beleidsagenda.