Educatieve koffers Natuur- en Milieu

Iedere vereniging, organisatie, school of openbare instelling kan het Natuur- en Milieu-educatie materiaal ontlenen.

Kabouterpad (kleuter)

Het Kabouterpad vertrekt vanuit de leefwereld van de kleuter. Kleuters stellen steeds opnieuw vragen en verwonderen zich steeds over andere dingen. Het Kabouterpad wijst de weg: grappige kabouters nodigen de kleuters uit om met alle zintuigen de wereld van het bos te verkennen en te beleven.  Alle materialen zitten verpakt in een caddy: kleurrrijke kabouters die uitgezet worden in een natuurzoekpad en 44 kleurrijke, leuke en aansprekende opdrachtkaartjes om te voelen, te proeven, te zien, te horen en te ruiken.

Boskoffer (alle graden BaO)

Dit is de ‘oudste’ koffer en ondertussen meest verspreide en gebruikte koffer in de provincie . Hij bevat de materialen waarmee je, samen met je klas, tijdens alle seizoenen het bos kunt onderzoeken en beleven. Je kunt aan de slag met loepen, spiegels, boomhoogtemeters, zoekkaarten en nog tal van andere spullen. De Boskoffer is een hulp bij het veldwerk. Hiermee trek je buiten het ‘veld in.

Landschapskoffer (alle graden BaO)

Naast de natuur speelt de mens een belangrijke rol in het ontstaan van landschappen. Door de eeuwen heen is een grote variatie aan cultuurlandschappen ontstaan die op verschillende manieren waardevol kunnen zijn. Voor de leerkracht kan het landschap een dankbaar onderwerp zijn voor een vakoverschrijdend project: immers een landschap laat zich lezen, het toont zijn verleden en geeft een indicatie over hoe natuur en mens ermee omspringen.  Observeren, typeren, verwoorden, beschrijven, schetsen, discussiëren, afstanden schatten, kaartlezen, ... allemaal vaardigheden die in een praktische veldwerkoefening aan bod kunnen komen en waarmee eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden gerealiseerd. De landschapskoffer bevat alle materialen die nodig zijn om rond landschap te werken. Tevens bevat de bundel met lesbrieven nog tal van suggesties voor voorbereiding of naverwerking in de klas.

Fietskoffer (leerlingen 10-14 jaar)

Met de fietskoffer kunnen leerlingen van 10 tot 14 jaar, op een creatieve, zelfontdekkende en speelse wijze aan de slag. De koffer is onderverdeeld in 9 dossiers. Elk dossier is op zijn beurt onderverdeeld in 1 of meerdere opdrachten. In totaal bevat de koffer 30 technologische opdrachten rond het thema “de fiets”. Alle opdrachten in de fietskoffer zijn in overeenstemming met het leerplan en voldoen aan de nieuwste ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

Voorwaarden
Hoe moet het materiaal aangevraagd worden?

Via mail aan milieu@menen.be (Let wel, de Fietskoffer aanvragen via grondgebiedszaken@menen.be)

Wanneer moet het worden aangevraagd?
  • Het materiaal moet minimum 7 kalenderdagen voor de voorziene datum van afhaling aangevraagd worden.
  • Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend volgens de datum van ontvangst.
  • Het uitleenpunt stuurt voor elke reservatie een bevestiging via e-mail.
  • Bij niet-afhaling van het materiaal op de afgesproken afhaaldag vervalt, tenzij tijdig verwittigd, de reservatie.
  • Het materiaal kan maximum voor de duur van 1 week worden ontleend.
Praktisch

Al het geleende materiaal dient op eigen kosten afgehaald en teruggebracht worden binnen de overeengekomen termijn.
De lener moet de nodige voorzorgen nemen om het geleende materiaal zonder schade te vervoeren.
Het materiaal mag in geen geval uitgeleend of verhuurd worden aan derden. De lener-gebruiker is verantwoordelijk voor het geleende materiaal.

Kosten

Lenen van het materiaal is gratis.

Waarborg

Er wordt een waarborg gevraagd (cash) bij de afhaling:

  • Kabouterpad, Boskoffer € 50
  • Landschapskoffer, Fietskoffer € 75

De waarborg wordt volledig teruggegeven indien het materiaal in dezelfde staat wordt terugbezorgd op het afgesproken tijdstip. Het teruggebrachte materiaal wordt gecontroleerd in aanwezigheid van de lener.

Aansprakelijkheid

Beschadiging, diefstal of verlies, geheel of gedeeltelijk, vallen ten laste van de lener.
Bij schade dient die onmiddellijk schriftelijk omschreven te worden, samen met de aanduiding van de oorzaak. Vervangings- of herstellingskosten zijn ten laste van de lener.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of andere eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het lenen en/of gebruiken van het materiaal.